Hoppa till innehåll

Två beväringar vid Nylands brigad har under sin permission konstaterats coronasmittade

Nylands brigad
29.1.2021 16.29
Pressmeddelande

Två beväringar vid 1. Kustjägarkompaniet har under sin permission konstaterats vara coronasmittade. 

En kartläggning av exponerade har gjorts. Brigadkommendören har som säkerhetsåtgärd beslutat att hela enheten återvänder till garnisonen tidigast 10.2. Nylands brigad har informerat ifrågavarande beväringar om saken.

Hälso- och sjukvården i hemkommunen fattar eventuella beslut om karantän.
I enheten tjänstgör cirka 160 beväringar. De kan inte delta i Nylands brigads krigsmannaed och -försäkran 5.2. För dem ordnas ett separat tillfälle då enheten har återvänt till garnisonen. 

I det här skedet påverkas inte övriga enheters verksamhet eller permissioner.