Hoppa till innehåll

Övningsverksamhet med helikoptrar i Syndalen

Nylands brigad
Utgivningsdatum 23.9.2021 15.31
Pressmeddelande

Nylands brigad övar på Syndalens övningsområde i Hangö och på Hästö-Busö 4-10.10.2021. Under övningen skjuter man bl.a. med 81 mm lätta granatkastare, utför sprängningar, samt skjuter från båtar och helikoptrar. Nämnda verksamhet förorsakar buller i Syndalens närområde speciellt under tiden 4-10.10.

-    Övningen är höstens viktigaste för Vasa kustjägarbataljons beväringar och är samtidigt en samövning med Marinens och Arméns trupper. Det kommer att vara aktiv flygverksamhet med helikoptrar från fastlandet till Hästö-Busö där vi övar bl.a. förflyttning av trupper, berättar övningens förberedare kaptenlöjtnant Marcus Duncker. 

I strids- och skjutövningen deltar ca 400 beväringar och ca 90 anställda från Nylands brigad, Kustflottan och Uttis Jägarregemente. Under övningen följer man noggrant de givna covid-19-anvisningarna bl.a. genom att hålla avdelningarna skilt från varandra. 

Skjutanmälan finns på www.forsvarsmakten.fi 

´