Hoppa till innehåll

Förebyggande åtgärder vidtas vid Nylands brigad för att hindra spridningen av coronaviruset

Nylands brigad
Utgivningsdatum 8.10.2020 10.57
Pressmeddelande

För att hindra spridningen av coronaviruset har Nylands brigad fattat beslut om tilläggsåtgärder. Detta innebär bl.a. att minst två repetitionsövningar inhiberas vid Nylands brigad inom den närmaste framtiden.

-    Samhället är för tillfället i vissa områden i en upptrappningsfas vad gäller spridningen av coronaviruset. Under repetitionsövningar träffas människor från många olika delar av landet och genom att inhibera vissa repetitionsövningar vill vi minska risken för att viruset sprids, säger stabschef, kommendör Mika Immonen.


Enligt situationen den 7.10 har totalt 4 bekräftade fall av coronaviruset konstaterats vid Nylands brigad, 2 hos beväringar vid garnisonen i Dragsvik och 2 hos beväringar som är i hemvård. De beväringar som är i hemvård har testats i hemkommunerna och därmed inte återvänt till brigaden då de insjuknat under permissionen. 


-    I enlighet med brigadens epidemiplan har vi omorganiserat de insjuknade och utsatta i olika avdelningar, skilt från övriga beväringar, för att hindra spridningen. Vi fortsätter indelningen av beväringarna i tre stora avdelningar och delar vid behov in beväringarna i ännu mindre grupper. Utbildningen anpassas till det rådande läget. Beredskapen säkerställs i alla lägen, konstaterar kommendör Immonen.


De insjuknade beväringarna i garnisonen uppskattas ha utsatt tiotals andra personer i sina enheter. Kartläggningen av utsatta pågår för tillfället. Alla som får symptom testas.