Hoppa till innehåll

UUDPR-Taisteluharjoitus-Karlsson-20082015

Nylands brigad utbildar kustjägartrupper

Nylands brigad upprätthåller beredskapen och utbildar moderna kustjägartrupper med hög prestationsförmåga för marinförsvarets behov. Utbildningen i tuffa kustförhållanden är krävande men den också i nationell jämförelse låga avbrottsprocenten och truppernas prestationer är bevis på truppförbandets goda utbildning och samhörighetsanda.

Endast Nylands brigad ger beväringsutbildning på svenska i Finland. Kommandospråket är finska.

Truppförbandet fungerar i tätt samarbete med marinens övriga truppförband, armén och gränsbevakningsväsendet. Nylands brigads trupper är verksamma på kusten och i skärgården.

Nylands brigad utbildar regelbundet sina reservister som har centrala roller i de krigstida trupperna. En reserv med hög kunskapsnivå är en garanti för fortsatt hög prestationsförmåga och försvarsvilja med tanke på försvaret av våra kustområden.

Nylands brigad värdesätter och värnar om traditionerna. Nylands brigad och Björneborgs brigad är de sista kvarvarande landskapstrupperna som kung Gustav II Adolf grundade i Finland 1626. Vi värnar med stolthet om dessa traditioner. Brigadens årsdag är 18.4.


 

 

Anhörigas dag 10.7.2022 arrangeras inte

Nylands brigad
Pressmeddelande 5.7.2022 11.48

Utomstående led materiell skada i samband med övning

Björneborgs brigad Nylands brigad
Pressmeddelande 4.5.2022 11.14

Coronaläget innebär förändrade arrangemang i Nylands brigad

Nylands brigad
Pressmeddelande 11.1.2022 12.39

Brand uppstod på lastbilsflak i Harparskog

Nylands brigad
Pressmeddelande 3.12.2021 9.39

Offentlig delgivning

Nylands brigad
26.10.2021 14.00

Övningsverksamhet med helikoptrar i Syndalen

Nylands brigad
Pressmeddelande 23.9.2021 15.31
´