Hoppa till innehåll

Anhörigas dag 10.7.2022 arrangeras inte

Nylands brigad
Utgivningsdatum 5.7.2022 11.48
Pressmeddelande

Besöksdagen för anhöriga den 10.7.2022 kan tyvärr inte verkställas med fysiska besök till brigaden.

Detta gäller hela försvarsmakten. Vi beklagar att det missvisande datumet har blivit kvar i händelsekalendern för 2/22 på sida 38 i Bevärinsinfon. Beväringsinfon skickades ut i slutet av april, medan Huvudstabens styrning i ärendet kom i början av maj månad.

Med Huvudstabens styrning vill försvarsmakten säkerställa att de två första tjänstgöringsveckorna förlöper utan förhöjd risk för COVID och för att säkerställa att beväringarna i så stor utsträckning som möjligt kan åka på permission efter de två första tjänstgöringsveckorna.

Under den tillämpade anhörigas dagen den 10.7.2022 kommer beväringen att ha möjlighet till hemkontakt under en timmes tid (tjänstetid).

Vi ser fram emot att kunna välkomna er till Nylands brigad vid Krigsmannaedgången och -försäkran lördagen den 13.8.2022.
 

Joukko-osasto Uudenmaan aluetoimisto
´