Hoppa till innehåll

Coronaläget innebär förändrade arrangemang i Nylands brigad

Nylands brigad
Utgivningsdatum 11.1.2022 12.39
Pressmeddelande

Den förvärrade coronasituationen i samhället återspeglas även i Nylands brigad. För tillfället har 61 av brigadens beväringar testat positivt för covid-19, och av dem befinner sig i 38 brigaden och resten hemma. Drygt 100 beväringar har exponerats och är i karantän. En del av dem som nyligen ryckt in och testat positivt har varit symptomfria, och smittfallen har uppdagats då större mängder test har gjorts på dem som varit i karantän.

De som är smittade, och som befinner sig i garnisonen, är isolerade på reservsjukhuset vid Dragsvik hälsostation. För att förhindra spridningen har även idrottshuset tagits i bruk för att få mera utrymme som gör det möjligt att dela upp beväringarna i mindre grupper och hålla de exponerade som är i karantän skilt från andra. 

-    Vi planerar om verksamheten och söker nya lösningar för att säkerställa utbildningen och beredskapen, samt förhindra spridningen av coronaviruset, berättar brigadens kommendör, kommodor Juha Kilpi.

Enheterna är inte i kontakt med varandra i garnisonen, äter exempelvis vid olika tidpunkter och använder inte samma materiel. Besöksförbudet till garnisonen fortsätter.

För att förhindra spridningen är beväringarna indelade i mindre grupper, och en del av de som inledde tjänstgöringen 3.1 kommer att åka på sin första permission knappa tre veckor efter att de inledde tjänstgöringen och en annan del efter drygt tre veckor. Efter rekrytskedet utvärderas coronaläget och en eventuell omplanering i utbildnings- och permissionsrytmen görs under februari. 

-    I alla åtgärder kommer beväringarnas hälsa i första hand. Jag är medveten om att det kan vara ovant att vara i tjänst direkt i tre eller fyra veckor, men efter det får alla en längre permission, säger Kilpi. 

Aktuell information om coronaläget i Försvarsmakten finns på följande temasida:
https://puolustusvoimat.fi/sv/covid-19sv

 

´