Hoppa till innehåll

MITO saapuu Suomeen. Kuva: Puolustusvoimat/Nina Soini

Finlands sjöförsvar i utveckling

Marinen förbättrar sin prestationsförmåga genom nyanskaffningar och grundlig ombyggnad av stridsfartyg och system. Målsättningen med utvecklingsprogrammet är att säkerställa marinens minläggnings- och minjaktskapacitet, ersätta sjömålsrobotar som nått slutet av sin livscykel samt säkerställa tillräcklig avvärjningsförmåga och förmåga att trygga sjöfarten. Dessa uppgifter förutsätter att marinen har tillräckligt många stridsfartyg. Från och med år 2025 kommer antalet dock att sjunka drastiskt på grund av att fartygen åldras.

Kusttruppernas materiella prestationsförmåga förbättras under åren 2010-2016. Kusttruppernas eldkraft upprätthålls med hjälp av robotbestyckning och deras rörlighet måste förbättras i och med att det fasta kustartilleriet når slutet av sin livscykel.

Det är marinens uppgift att fortlöpande trygga den territoriella integriteten. Uppgiften förutsätter ständig insatsberedskap och förmåga att snabbt reagera på det sätt som situationen kräver. Beredskapen syns också som ständig förmåga att delta i myndighetssamarbete.
Östersjöns betydelse för energi- och handelstransporter är livsviktig för Finland. Om någon aktör skulle störa eller förhindra Finlands sjötransporter och därmed skära av förbindelserna västerut skulle detta påverka hela vårt samhälle.

Sjöförsvaret måste i framtiden kunna ha kontroll över de havs- och skärgårdsområden som är centrala för samhällets funktioner. Havsområdena kontrolleras genom att lägga ut minor i sjöområden samt genom att använda ytavvärjningsrobotar. Kusttrupperna måste kunna skydda centrala objekt och funktioner. Avvärjningsförmågan måste kunna utsträckas ända ut i de havsområden från vilka det är möjligt att inverka på försvarssystemet och samhällsfunktionerna. Detta förutsätter en aktuell lägesbild, ledningsförmåga och förmåga att rikta verkan mot objekt.

 

´