Hyppää sisältöön

MITO saapuu Suomeen. Kuva: Puolustusvoimat/Nina Soini

Meripuolustuksen kehittäminen

Merivoimat kehittää suorituskykyään taistelualusten ja järjestelmien perusparantamisella ja uudishankkeilla. Meripuolustuksen kehittämisohjelman tavoitteena on turvata miinoittamis- ja miinantorjuntakyky, korvata vanhentuvat meritorjuntaohjukset sekä varmistaa riittävä meriliikenteen suojaamiskyky ja torjuntakyky. Nämä kaikki edellyttävät riittävää taistelualuskalustoa, jonka määrä tulee laskemaan vanhenemisen takia merkittävästi 2025 alkaen.

Rannikkojoukkojen materiaalista suorituskykyä kehitetään vuosina 2010–2016. Rannikkojoukkojen tulivoima tulee ylläpitää ohjusaseistuksella ja liikkuvuutta tulee kehittää kiinteän rannikkotykistön tullessa elinkaarensa päähän.

Meripuolustuksen tulee kyetä jatkossa hallitsemaan oman toiminnan kannalta tärkeät meri- ja saaristoalueet.

Merivoimilla on jatkuva alueellisen koskemattomuuden turvaamistehtävä ja sen edellyttämä toimintavalmius ja kyky reagoida nopeasti tilanteen vaatimalla tavalla. Valmius näkyy myös viranomaisyhteistyövalmiutena.

Itämeren merkitys energian ja kaupan siirtoreittinä Suomelle on elintärkeä. Meren käytön estäminen ja häirintä sekä Suomen läntisten yhteyksien katkaiseminen vaikuttavat koko yhteiskuntaan.

Meripuolustuksen tulee kyetä jatkossa hallitsemaan oman toiminnan kannalta tärkeät meri- ja saaristoalueet. Merenhallinta muodostetaan miinoittamalla merialueita ja käyttämällä pintatorjuntaohjuksia. Rannikkojoukoilla on kyettävä suojaamaan keskeiset kohteet ja toiminnot. Torjuntakyky tulee kyetä ulottamaan kauas merelle alueille, josta kyetään vaikuttamaan puolustusjärjestelmää ja yhteiskuntaa vastaan. Tämä edellyttää tilannekuvaa, johtamiskykyä ja kykyä vaikuttaa kohteisiin.

 

 
´