Hyppää sisältöön

Laivue 2020 -hankkeesta julkaisu Puolustusministeriöltä

Merivoimat
Julkaisuajankohta 16.2.2017 15.13
Tiedote

Laivue 2020 -hankkeen Puolustusministeriön julkaisu ”Laivue 2020 - Puolustusvoimien strateginen hanke” on julkistettu tänään. Laivue 2020 on merivoimien hanke, jolla korvataan vanhentuvat alukset vuoteen 2025 mennessä.

Meripuolustuksen tulee kyetä aluevalvontaan ja hyökkäysten torjuntaan myös tulevaisuudessa. Laivue 2020 -hankkeessa on kyse seitsemän käytöstä poistuneen tai poistuvan aluksen suorituskyvyn korvaamisesta ja päivittämisestä nykyaikaisia uhkia vastaan hankkimalla neljä monitoimikorvettia. Hanke ei muuta merivoimien taistelutapaa, vaan täyttää oman merkittävän osansa meripuolustuksen kokonaisuudesta.

Laivue 2020 -hankkeessa hankittava suorituskyky perustuu puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin sekä arvioidun tulevaisuuden toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin. Poistuvien alusten korvaamista on valmisteltu puolustusvoimien pitkän aikavälin suunnittelussa.

Alusten pääominaisuuksia ovat kyky ympärivuotiseen ja pitkäkestoiseen läsnäoloon merellä kaikissa Itämeren sää- ja jääolosuhteissa, merioperaatioiden johtamiskyky, pintatorjuntakyky avomerelle, merimiinoittamiskyky sekä sukellusveneentorjuntakyky. Suomelle tärkeät jäissäkulkukyky ja miinoittaminen edellyttävät uuden aluksen suunnittelua. Alukseen integroidaan nykyaikaiset valvonta- ja asejärjestelmät. Lopputuloksena syntyy toimintaympäristöömme soveltuva iskukykyinen monitoimikorvetti.

Alukset on tarkoitus rakentaa kotimaassa. Aseet ja sensorit hankitaan ulkomailta. Hankkeessa sovelletaan Euroopan unionin direktiivejä ja Suomen lainsäädäntöä siten, että teollista yhteistyötä kyetään hyödyntämään kansallista huoltovarmuutta rakennettaessa. Kotimaisille toimijoille luodaan osaaminen ja kyky ylläpitää myös alusten ulkomaisia ase- ja sensorijärjestelmiä.

Hankinnasta päätetään kuluvalla hallituskaudella. Alukset rakennetaan vuosina 2019–2024. Hanke on merivoimien tulevaisuuden kannalta välttämätön.

Lue Puolustusministeriön julkaisu kokonaisuudessaan tästä: "Laivue 2020 - Puolustusvoimien strateginen hanke".

´