Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien logistiikkalaitos lähettää Laivue 2020:n alusten taistelujärjestelmän osallistumishakemuspyynnön

Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Julkaisuajankohta 19.12.2016 9.19
Tiedote

Puolustusvoimien logistiikkalaitos lähettää Laivue 2020:n alusten taistelujärjestelmän hankintaan liittyvän osallistumishakemuspyynnön 12 kotimaiselle ja ulkomaiselle yritykselle. Vastauksia odotetaan 13.2.2017 mennessä, jonka jälkeen kevään aikana lähetetään valituille toimittajille neuvottelukutsut ja tarjouspyynnöt. Laivue 2020:n alusten taistelujärjestelmä kilpailutetaan kokonaistoimituksena, johon kuuluu järjestelmien integrointi aluksiin. Taistelujärjestelmä koostuu asejärjestelmistä, johtamisjärjestelmistä sekä sensorijärjestelmistä.

Osallistumishakemuspyyntö käynnistää tarjouskilpailun ensimmäisen vaiheen. Pyyntö sisältää kriteerit ehdokkaiden valinnalle. Osallistumishakemuspyynnön vastausten analyysin perusteella valitaan mahdolliset tarjoajat mukaan neuvotteluun. Valituille tarjoajille lähetetään neuvottelukutsu ja alustava tarjouspyyntö

Ensimmäinen neuvottelukierros käydään vuoden 2017 aikana. Alustavan tarjouksen jättöaika on syksyllä 2017. Toinen neuvottelukierros aloitetaan jo loppuvuodesta 2017 ja sitä jatketaan talvella 2018. Lopullinen tarjouskierros ja sopimuksen allekirjoitus toteutetaan vuoden 2018 aikana.

Puolustusvoimat selvittää mahdollisuuden hankkia Laivue 2020 -alukset kotimaiselta Rauma Marine Constructions Oy -telakkayritykseltä. Asiasta on tehty telakan kanssa aiesopimus, jossa selvitetään yrityksen telakkakapasiteetin, huoltovarmuuden ja sotalaivojen rakentamisen edellytykset.

Joulukuussa 2015 logistiikkalaitos lähetti tietopyynnön ja sai vastauksia noin 80 kotimaiselta ja ulkomaiselta toimittajilta keväällä 2016.

Merivoimien ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen useilla tutkimushankkeilla, simuloinneilla ja mallikokeilla on luotu edellytykset taistelualuksen tekniselle määrittelylle ja kotimaiselle suunnittelulle vastaamaan kansallisia erityisvaatimuksia. Myös alusten esisuunnittelu on jo tehty.

Puolustusministeri valtuutti 23.9.2015 Puolustusvoimat käynnistämään Laivue 2020 -hankkeen. Päätöksen mukaan Merivoimien suorituskyvyn edellyttämän huolto-, ylläpito- ja vauriokorjauskyvyn varmistamiseksi hankittavaa järjestelmää koskevien palveluiden on oltava kriittisiltä osiltaan saatavissa Suomesta. Laivue 2020:n alukset suunnitellaan kotimaan puolustuksen tarpeisiin. Niillä turvataan tai luodaan kyky tilannekuvan luomiseen, liikkuvaan vedenalaiseen valvontaan, pinta- ja ilmatorjuntaan, vedenalaiseen vaikuttamiseen ja merimiinoittamiseen. Alusluokalla kyetään tukemaan muita puolustushaaroja ja muita viranomaisia.

Taistelujärjestelmän tarkka kokoonpano selviää suunnittelun edetessä. Pääasejärjestelmiksi on suunniteltu ainakin merimiinoja ja ohjuksia. Laivue2020 hanke sisältää neljän jäissä operointiin kykenevän aluksen rakentaminen. Merivoimien nykyisistä taistelualuksista neljän Rauma-luokan ohjusveneen ja kahden Hämeenmaa-luokan miinalaivan elinkaari päättyy 2020-luvun puolivälissä. Näiden alusten elinkaarta ei voida jatkaa enää kustannustehokkaasti.

´