Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens logistikverk sänder förfrågan om anbudsansökan gällande stridssystem för fartygen i Flottilj 2020

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 19.12.2016 9.19
Pressmeddelande

Försvarsmaktens logistikverk sänder till 12 inhemska och utländska företag en förfrågan om anbudsansökan med anknytning till upphandlingen av ett stridssystem för fartygen i projektet Flottilj 2020. Svar väntas komma in senast den 13 februari 2017, varefter inbjudan till förhandlingar och begäran om anbud kommer att sändas under våren till de leverantörer som väljs ut. Stridssystemet för fartygen i Flottilj 2020 konkurrensutsätts som en totalleverans, i vilken ingår integrering av systemen i fartygen. Stridssystemet består av vapensystem, ledningssystem och sensorsystem.

Förfrågan om anbudsansökan inleder den första fasen av anbudsförfarandet. Förfrågan innehåller kriterier för hur kandidaterna väljs. Utgående från en analys av svaren på förfrågan om anbudsansökan väljs eventuella anbudsgivare med i förhandlingarna. Till de anbudsgivare som valts sänds en inbjudan att förhandla och en preliminär anbudsförfrågan.

En första förhandlingsomgång förs under år 2017. Tiden för att lämna in ett preliminärt anbud infaller under hösten 2017. En andra förhandlingsomgång inleds redan under slutet av år 2017 och den fortgår under vintern 2018. Den slutliga anbudsomgången och undertecknandet av kontraktet görs under år 2018.

Försvarsmakten reder ut möjligheten att upphandla fartygen i Flottilj 2020 av det inhemska varvsföretaget Rauma Marine Constructions Oy. En avsiktsförklaring i saken har gjorts med varvet och i den utreds företagets varvskapacitet, försörjningsberedskap och förutsättningar att bygga krigsfartyg.

I december 2015 sände logistikverket en informationsbegäran och fick svar av cirka 80 inhemska och utländska leverantörer under våren 2016.

Med ett flertal forskningsprojekt, simuleringar och modellförsök vid Marinen och Försvarsmaktens logistikverk har förutsättningar skapats för en teknisk definition och inhemsk planering av ett stridsfartyg så att det kan tillgodose de nationella specialkraven. Också förhandsplaneringen av fartygen har redan gjorts.

Försvarsministern gav den 23 september 2015 Försvarsmakten fullmakt att inleda projektet Flottilj 2020. De kritiska delarna av de tjänster som gäller det system som upphandlas för att säkerställa service-, underhålls- och skadereparationskapaciteten i fråga om Marinens prestationsförmåga måste enligt fullmaktsbeslutet finnas tillgängliga inom landet. Fartygen i Flottilj 2020 planeras för det inhemska försvarets behov. Med dem tryggas eller skapas förmåga till formande av en lägesbild, till mobil undervattensövervakning, yt- och luftvärn, undervattenspåverkan och sjöminering. Med denna fartygsklass kan andra försvarsgrenar och myndigheter ges stöd.

Stridssystemets exakta sammansättning klarnar när planeringen framskrider. Som huvudsakliga vapensystem har planerats åtminstone sjöminor och robotar. I projektet Flottilj 2020 ingår byggande av fyra fartyg som klarar av att operera i is. Av Marinens nuvarande stridsfartyg kommer fyra robotbåtar i Rauma-klassen och två minfartyg i Hämeenmaa-klassen till slutet av sin livscykel i mitten av 2020-talet. Dessa fartygs livscykel kan inte längre förlängas på ett kostnadseffektivt sätt.

´