Hyppää sisältöön

Puolustusvoimat ja Rauma Marine Constructions Oy solmivat aiesopimuksen

Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Julkaisuajankohta 14.9.2016 15.01
Tiedote

Puolustusvoimat selvittää mahdollisuudet hankkia Laivue 2020 -alukset suomalaiselta Rauma Marine Constructions Oy -telakkayritykseltä. Alusten taistelujärjestelmä puolestaan kilpailutetaan kokonaistoimituksena. Taistelujärjestelmä koostuu taistelunjohtojärjestelmästä, sensoreista ja aseista. Taistelujärjestelmätoimittajien kilpailutus käynnistetään tämän vuoden aikana. Laivue 2020 saavuttaa täyden operatiivisen valmiuden vuosina 2026 - 27.

Puolustusministeri valtuutti 23.9.2015 Puolustusvoimat käynnistämään Laivue 2020 -hankkeen. Päätöksen mukaan Merivoimien suorituskyvyn edellyttämän huolto-, ylläpito- ja vauriokorjauskyvyn varmistamiseksi hankittavaa järjestelmää koskevien palveluiden on oltava kriittisiltä osiltaan saatavissa Suomesta.

Aluksen osalta edellä mainittujen kykyjen edellytykset - muun muassa osaaminen, suunnittelutieto ja tuoteoikeudet - syntyvät parhaiten suunnittelemalla ja rakentamalla alukset kotimaisella telakalla, joka aikanaan mahdollisesti myös ylläpitäisi alukset.

Laivue 2020:n tietopyyntöön saatiin yli 80 vastausta kotimaisilta ja ulkomaisilta toimittajilta. Puolustusvoimien logistiikkalaitos ryhtyy selvittämään Rauma Marine Constructions (RMC) Oy:n mahdollisuuksia toimia alusten rakentajana. Tämän vuoksi logistiikkalaitos on solminut RMC Oy:n kanssa aiesopimuksen, joka mahdollistaa yrityksen telakkakapasiteetin, huoltovarmuuden edellytysten ja sotalaivojen muiden rakentamisedellytysten selvittämisen.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on käyttänyt apunaan hankintamallivaihtoehtojen ja RMC Oy:n suorituskyvyn alustavassa arvioinnissa riippumatonta asiantuntijayritystä. Merivoimien ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen useilla tutkimushankkeilla, simuloinneilla ja mallikokeilla on luotu edellytykset taistelualuksen tekniselle määrittelylle ja kotimaiselle suunnittelulle vastaamaan kansallisia erityisvaatimuksia.

Laivue 2020:n alukset suunnitellaan kotimaan puolustuksen tarpeisiin. Taistelujärjestelmän tarkka kokoonpano selviää suunnittelun edetessä. Pääasejärjestelmiksi on suunniteltu ainakin merimiinoja ja ohjuksia. Suunnitteluperuste on neljän jäissä operointiin kykenevän aluksen rakentaminen. Merivoimien nykyisistä taistelualuksista neljän Rauma-luokan ohjusveneen ja kahden Hämeenmaa-luokan miinalaivan elinkaari päättyy 2020-luvun puolivälissä. Näiden alusten elinkaarta ei voida jatkaa enää kustannustehokkaasti.

LISÄTIEDOT:

Kommodori Veli-Pekka Heinonen, Puolustusvoimien logistiikkalaitos, 0299 800 (Puolustusvoimien vaihde)

http://www.defmin.fi/laivue2020

´