Hoppa till innehåll

Ny video om marinens sjöoperationer lyfter fram marinens huvuduppgift

Marinen
Utgivningsdatum 8.4.2016 15.00
Pressmeddelande

Marinen har publicerat en ny video under namnet ”Marinen för Finlands säkerhet - sjöoperationer”, som synliggör marinens roll och uppgifter för allmänheten.

"Allmänheten känner inte till vilka marinens uppgifter är. Det är förståeligt, eftersom marinens och i synnerhet de marina förbandens verksamhet äger rum utom syn- och hörhåll för den stora allmänheten. Av de värnpliktiga är det bara få som har möjlighet att tjänstgöra vid de marina förbanden och det innebär att allmänheten inte får erfarenhet av marinens verksamhet via beväringstjänsten", konstaterar marinens planeringschef kommodor Veli-Petteri Valkamo.

Som en del av Finlands militära försvar ansvarar marinen för övervakningen av havs- och kustområdet, sjöförsvaret och tryggandet av sjöförbindelserna.

Finlands export och import är beroende av sjöförbindelserna och i en eventuell krissituation är det marinens ansvar att skydda sjötrafiken. Med tanke på samhällets försörjningsberedskap blir de livsviktiga resurserna snabbt uttömda, om importen till våra hamnar avstannar. Videon illustrerar som en kombination av animation och rörlig live-bild på vilket sätt marinen sköter sina uppgifter tillsammans med de övriga försvarsgrenarna. Försvarsförmågan är en helhet - om en del saknas, fungerar inte helheten.

Videon finns på försvarsmaktens YouTube-kanal DefenceForcesFinland på finska: Marinen för Finlands säkerhet - sjöoperationer

Läs mera: Finlands sjöförsvar i utveckling

´