Hoppa till innehåll

MLC Uusimaa FINSWEEX-harjoituksessa 2015. Kuva: Magnus Jirling/Swedish Armed Forces

MLC Uusimaa FINSWEEX 2015. Bild: Magnus Jirling / Försvarsmakten

SWEFINEX-16

Samarbetet mellan Finland och Sverige utvecklas årligen genom gemensamma övningar. I år genomförs övningen SWEFINEX -2016 i vattnen kring Gotland under perioden 16–24.5.2016 och den leds av den svenska marinen.

Övningen är en fortsättning på det finsk-svenska samarbetet, vars målsättning är att höja den finsk-svenska stridsgruppens operativa beredskap i enlighet med visionen för 2023. Övningen utvecklar ländernas förmåga att fungera tillsammans, under en och samma ledning inom SFNTG (Swedish-Finnish Naval Task Group), i händelse av en marin krissituation. Länderna turas om att leda övningen.

Syftet med samövningen är att fördjupa den finska och svenska marinens förmåga att delta i internationella krishanteringsoperationer och att utveckla ledningen av den gemensamma marinavdelningens fartygsenheter och samspelet mellan dessa. Samtidigt förbättras ländernas flexibilitet att stöda sig på varandra.

Marinavdelningens fartygsavdelningar övar sedan förra året (FINSWEEX15) i sin nuvarande sammansättning. Den första övningen enligt det nya konceptet gick av stapeln 2014. Samarbetet, vars målsättning är att bilda en gemensam marinavdelning, började utvecklas år 2001. Finland har övat tillsammans med Sverige ända sedan 1990-talet.

 

´