Marinen övar både nationellt och internationellt

Övningar är en central beståndsdel i vår verksamhet. Vi övar för att kunna agera om det verkligen gäller.

Vid nationella övningar utvecklar marinen sin förmåga att försvara Finland. Övningarna omfattar allt från övningar på grundenhetsnivå till stora gemensamma övningar på försvarsgrensnivå där alla marinens truppförband deltar och alla prestationsförmågor sätts på prov.

Genom att öva tillsammans med andra myndigheter förbättrar vi vår beredskap att bidra till den övergripande säkerheten och stöda andra myndigheter. Tillsammans med andra myndigheter övar marinen bland annat oljebekämpning, sjöräddning och röjning av sprängmedel under vatten.

När vi deltar i internationella övningar utvecklar vi vår förmåga att fungera som en del av en multinationell styrka och skapar därmed beredskap att delta i internationell krishantering inom ramen för operationer som leds av FN, EU eller Nato. Den internationella verksamheten stöder även den nationella övningsverksamheten samt sjöförsvarets utveckling.

Marinen

"VILMA" intar Skärgårdshavet - alla marinens truppförband deltar i övningen

Sjöstridsövningen 2018 har döpts till "VILMA" och den för med sig övande trupper till Skärgårdshavet under perioden 22 maj till 1 juni 2018.
21.5.2018 | 14.00
Finska marinen deltar i ubåtsbekämpningsövning i Sverige
Kustflottan

Finska marinen deltar i ubåtsbekämpningsövning i Sverige

Fartyg från marinen deltar i en övning som arrangeras av den svenska marinen under tiden 11 - 19.4.2018 i Stockholms skärgård.
11.4.2018 | 8.14
Beslut om tillfällig användning av fastigheter
Kustbrigaden

Beslut om tillfällig användning av fastigheter

Den stridsövning som leds av Kustbrigaden verkställs 14.5 - 18.5.2018 på mark- och kustområdet i Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå och mellan Sibbo och Vederlax enligt den förteckning över kommuner och städer.
4.4.2018 | 7.50
Övningen Uusimaa 17 avslutad - marinen
Marinen

Övningen Uusimaa 17 avslutad - marinen

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 är nu avslutad. Målsättningen med övningen var att öva samarbete i händelse av en militär kris som utvecklas i snabb takt, samt att testa beredskapen att försvara huvudstadsregionen på marken, till havs och i luften.
4.12.2017 | 13.12