Hoppa till innehåll

Marinen övar både nationellt och internationellt

Övningar är en central beståndsdel i vår verksamhet. Vi övar för att kunna agera om det verkligen gäller.

Vid nationella övningar utvecklar marinen sin förmåga att försvara Finland. Övningarna omfattar allt från övningar på grundenhetsnivå till stora gemensamma övningar på försvarsgrensnivå där alla marinens truppförband deltar och alla prestationsförmågor sätts på prov.

Genom att öva tillsammans med andra myndigheter förbättrar vi vår beredskap att bidra till den övergripande säkerheten och stöda andra myndigheter. Tillsammans med andra myndigheter övar marinen bland annat oljebekämpning, sjöräddning och röjning av sprängmedel under vatten.

När vi deltar i internationella övningar utvecklar vi vår förmåga att fungera som en del av en multinationell styrka och skapar därmed beredskap att delta i internationell krishantering inom ramen för operationer som leds av FN, EU eller Nato. Den internationella verksamheten stöder även den nationella övningsverksamheten samt sjöförsvarets utveckling.

Marinen

Marinen övar tillsammans med fartyg och marinkår från USA - rikligt med flyg- och fartygstrafik förekommer vid Hangö udd och Obbnäs

Marinen övar tillsammans med amerikanska flottan i Norra Östersjön och med marinkåren i områdena kring Hangö och Obbnäs under perioden 8–19.8.
8.8.2022 | 14.59
Marinen

USS Kearsarge anländer till Helsingfors för hamnbesök - Amerikanska fartyg och marinsoldater övar på norra Östersjön med finska marinen

Den amerikanska flottans amfibiefartyg USS Kearsarge anländer till Helsingfors för ett hamnbesök 5 - 8 augusti.
2.8.2022 | 21.23
Marinen

Beslut om tillfällig användning av områden

Marinstaben har den 21.7.2022 med stöd av 14 § i lagen om försvarsmakten fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 5.-21.8.2022. Beslutet berör vissa fastigheter i följande kommuners områden som är nödvändiga för utbildningsanvändning: Hangö och Raseborg.
25.7.2022 | 11.13
Finska trupper och fartyg deltar i övningen BALTOPS 22 i Sverige och på Östersjön
Marinen

Finska trupper och fartyg deltar i övningen BALTOPS 22 i Sverige och på Östersjön

Internationell övningen BALTOPS 22 verkställs på Östersjön 5–17.6.2022. Marinen deltar i övningen med fartyg och personal. Flygvapnet genomför flygningar från Finland i anslutning till övningen. Övningen leds av kommendören för Förenta staternas sjätte flotta.
1.6.2022 | 14.06