Hoppa till innehåll

Marinen övar både nationellt och internationellt

Övningar är en central beståndsdel i vår verksamhet. Vi övar för att kunna agera om det verkligen gäller.

Vid nationella övningar utvecklar marinen sin förmåga att försvara Finland. Övningarna omfattar allt från övningar på grundenhetsnivå till stora gemensamma övningar på försvarsgrensnivå där alla marinens truppförband deltar och alla prestationsförmågor sätts på prov.

Genom att öva tillsammans med andra myndigheter förbättrar vi vår beredskap att bidra till den övergripande säkerheten och stöda andra myndigheter. Tillsammans med andra myndigheter övar marinen bland annat oljebekämpning, sjöräddning och röjning av sprängmedel under vatten.

När vi deltar i internationella övningar utvecklar vi vår förmåga att fungera som en del av en multinationell styrka och skapar därmed beredskap att delta i internationell krishantering inom ramen för operationer som leds av FN, EU eller Nato. Den internationella verksamheten stöder även den nationella övningsverksamheten samt sjöförsvarets utveckling.

Marinen

Övningen Freezing Winds 22 avslutas - Marinens internationella övningar innehar en central roll för stabiliteten i Östersjöområdet

Den internationella övningen Freezing Winds 22 som leds av Marinen avslutas fredagen den 2.12. Övningstrupperna återvänder till sina garnisoner för underhåll efter övningen under fredagsförmiddagen.
1.12.2022 | 9.12
Marinens huvudkrigsövning Freezing Winds 22 börjar
Marinen

Marinens huvudkrigsövning Freezing Winds 22 börjar

Marinen leder höstens huvudkrigsövning Freezing Winds 22, som arrangeras 22.11 – 2.12. I den internationella sjökrigsövningen deltar trupper från Försvarsmaktens alla försvarsgrenar samt många internationella partner.
15.11.2022 | 10.17
Marinen

Marinen övar tillsammans med fartyg och marinkår från USA - rikligt med flyg- och fartygstrafik förekommer vid Hangö udd och Obbnäs

Marinen övar tillsammans med amerikanska flottan i Norra Östersjön och med marinkåren i områdena kring Hangö och Obbnäs under perioden 8–19.8.
8.8.2022 | 14.59
Marinen

USS Kearsarge anländer till Helsingfors för hamnbesök - Amerikanska fartyg och marinsoldater övar på norra Östersjön med finska marinen

Den amerikanska flottans amfibiefartyg USS Kearsarge anländer till Helsingfors för ett hamnbesök 5 - 8 augusti.
2.8.2022 | 21.23