Hoppa till innehåll

Marinen övar både nationellt och internationellt

Övningar är en central beståndsdel i vår verksamhet. Vi övar för att kunna agera om det verkligen gäller.

Vid nationella övningar utvecklar marinen sin förmåga att försvara Finland. Övningarna omfattar allt från övningar på grundenhetsnivå till stora gemensamma övningar på försvarsgrensnivå där alla marinens truppförband deltar och alla prestationsförmågor sätts på prov.

Genom att öva tillsammans med andra myndigheter förbättrar vi vår beredskap att bidra till den övergripande säkerheten och stöda andra myndigheter. Tillsammans med andra myndigheter övar marinen bland annat oljebekämpning, sjöräddning och röjning av sprängmedel under vatten.

När vi deltar i internationella övningar utvecklar vi vår förmåga att fungera som en del av en multinationell styrka och skapar därmed beredskap att delta i internationell krishantering inom ramen för operationer som leds av FN, EU eller Nato. Den internationella verksamheten stöder även den nationella övningsverksamheten samt sjöförsvarets utveckling.

Svenskt fartyg deltar i övning i Pansio
Marinen

Svenskt fartyg deltar i övning i Pansio

Den svenska korvetten av Visby-klass, HMS Härnösand samt personal från den svenska marinen deltar 14-16.12.2021 i en bilateral övning (CBT, Cross Border Training) mellan Finland och Sverige som ordnas vid Kustflottans bas i Pansio.
13.12.2021 | 12.26
"Övningen Ritva 21 har erbjudit unika ramar att testa, utveckla och visa vårt kunnande i operationer vid kusten"
Marinen

"Övningen Ritva 21 har erbjudit unika ramar att testa, utveckla och visa vårt kunnande i operationer vid kusten"

Övningen Ritva 21, den södra delen av Försvarsmaktens huvudkrigsövning, avslutas. Övningsledaren, flottiljamiral Tuomas Tiilikainen tackar trupperna för gemensamma insatser.
2.6.2021 | 16.10
Marinen

Returmarscherna från Marinens huvudkrigsövning Ritva21 inleds.

Under det avslutande skedet av Försvarsmaktens huvudkrigsövning RITVA21 har det samlats trupper och materiel från olika truppförband inom området kring Ekenäs och Hangö udd. Totalt är det fråga om cirka 4500 personer och 850-900 fordon. I riktning från Hangö udd leder en riksväg (25). Det mest kritiska vägavsnittet på riksväg 25 är mellan Syndalen och korsningen till riksväg 51 i Karis. Polisen dirigerar trafiken i Ekenäs i korsningen mellan riksväg 25 och stamväg 52.
1.6.2021 | 15.47

Rikligt med Försvarsmaktens fordonsavdelningar i trafiken i södra Finland

Försvarsmaktens huvudkrigsövnings södra delövning Ritva 21 syns i trafiken då fordonsavdelningarna flyttar sig till övningsområden.
30.5.2021 | 16.41