Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Marinen

Marinen övar både nationellt och internationellt

Övningar är en central beståndsdel i vår verksamhet. Vi övar för att kunna agera om det verkligen gäller.

Vid nationella övningar utvecklar marinen sin förmåga att försvara Finland. Övningarna omfattar allt från övningar på grundenhetsnivå till stora gemensamma övningar på försvarsgrensnivå där alla marinens truppförband deltar och alla prestationsförmågor sätts på prov.

Genom att öva tillsammans med andra myndigheter förbättrar vi vår beredskap att bidra till den övergripande säkerheten och stöda andra myndigheter. Tillsammans med andra myndigheter övar marinen bland annat oljebekämpning, sjöräddning och röjning av sprängmedel under vatten.

När vi deltar i internationella övningar utvecklar vi vår förmåga att fungera som en del av en multinationell styrka och skapar därmed beredskap att delta i internationell krishantering inom ramen för operationer som leds av FN, EU eller Nato. Den internationella verksamheten stöder även den nationella övningsverksamheten samt sjöförsvarets utveckling.

Höstens övningsperiod för Natos snabbinsatsstyrkor inleds vid Belgiens kust
Kustflottan

Höstens övningsperiod för Natos snabbinsatsstyrkor inleds vid Belgiens kust

Kustflottans minjaktfartyg Vahterpää deltar tillsammans med Natos stående minröjningsstyrka i övningen Sandy Coast 2020 vid Belgiens kust under perioden 1 - 10.9.2020. Det rör sig om en multinationell övning som leds av Belgien och där målsättningen är att träna minröjning i en krävande verksamhetsmiljö till havs.
24.8.2020 | 10.58
Marinen

Sjöstridsövningen avslutas - Beväringsutbildningen uppnådde målen trots coronarestriktionerna

Sjöstridsövning Lotta 20 avslutas. De fartyg som deltagit i övningen avslutar sin övning och trupperna återvänder till sina hemgarnisoner under fredag 29.5. Nylands brigads fordonsavdelningar, sammanlagat ungefär 30 fordon, rör sig på riksväg 25 mellan Syndalen och Dragsvik kl. 11-16.
28.5.2020 | 17.00
Marinen

Marinens stridsförmåga utvecklas i exceptionella förhållanden

Marinens huvudkrigsövning under våren 2020, Sjöstridsövningen Lotta 20, ordnas 25-29-.5 på Skärgårdshavet, Finska viken, norra delen av Östersjön samt längs den nyländska kusten.
19.5.2020 | 15.42
Internationellt minröjningssamarbete på Östersjön
Kustflottan

Internationellt minröjningssamarbete på Östersjön

Kustflottan och Natos stående minröjningsstyrka utvecklar metoder och know-how inom minröjning på Östersjöområdet, i år genom samarbete i högre grad än vanligt. De gemensamma utbildningstillfällena grundar sig i stor utsträckning på att minjaktfartygen av Katanpää-klass ingår i truppoolen som kompletterar verksamheten inom Natos snabbinsatsstyrka för år 2020.
29.4.2020 | 14.26