Marinen övar både nationellt och internationellt

Övningar är en central beståndsdel i vår verksamhet. Vi övar för att kunna agera om det verkligen gäller.

Vid nationella övningar utvecklar marinen sin förmåga att försvara Finland. Övningarna omfattar allt från övningar på grundenhetsnivå till stora gemensamma övningar på försvarsgrensnivå där alla marinens truppförband deltar och alla prestationsförmågor sätts på prov.

Genom att öva tillsammans med andra myndigheter förbättrar vi vår beredskap att bidra till den övergripande säkerheten och stöda andra myndigheter. Tillsammans med andra myndigheter övar marinen bland annat oljebekämpning, sjöräddning och röjning av sprängmedel under vatten.

När vi deltar i internationella övningar utvecklar vi vår förmåga att fungera som en del av en multinationell styrka och skapar därmed beredskap att delta i internationell krishantering inom ramen för operationer som leds av FN, EU eller Nato. Den internationella verksamheten stöder även den nationella övningsverksamheten samt sjöförsvarets utveckling.

Marinen

Sjöstridsövningen Silja uppehållar mångsidig operationsförmåga vid kusten

Marinens huvudkrigsövning denna vår, Sjöstridsövningen Silja ordnas 27.5–7.6 på Skärgårdshavet, Finska viken, Norra Östersjön samt längs kustområdena i Nyland.
20.5.2019 | 14.52
Finska marinen deltar i minröjningsövning i Sverige
Kustflottan

Finska marinen deltar i minröjningsövning i Sverige

Det finsk-svenska marina samarbetet fortsätter genom den minröjningsövning som arrangeras vid Sveriges västkust under tiden 6 - 15.5.2019.
30.4.2019 | 13.05
Marinen

Finska marinen deltar i ubåtsjaktövning i Sverige

Svenska marinen leder under perioden 2 - 10.4.2019 Ubåtsjaktövning 2019 i Stockholms skärgård.
26.3.2019 | 13.43
Marinen

"VILMA" intar Skärgårdshavet - alla marinens truppförband deltar i övningen

Sjöstridsövningen 2018 har döpts till "VILMA" och den för med sig övande trupper till Skärgårdshavet under perioden 22 maj till 1 juni 2018.
21.5.2018 | 14.00