Hoppa till innehåll

Marinen övar både nationellt och internationellt

Övningar är en central beståndsdel i vår verksamhet. Vi övar för att kunna agera om det verkligen gäller.

Vid nationella övningar utvecklar marinen sin förmåga att försvara Finland. Övningarna omfattar allt från övningar på grundenhetsnivå till stora gemensamma övningar på försvarsgrensnivå där alla marinens truppförband deltar och alla prestationsförmågor sätts på prov.

Genom att öva tillsammans med andra myndigheter förbättrar vi vår beredskap att bidra till den övergripande säkerheten och stöda andra myndigheter. Tillsammans med andra myndigheter övar marinen bland annat oljebekämpning, sjöräddning och röjning av sprängmedel under vatten.

När vi deltar i internationella övningar utvecklar vi vår förmåga att fungera som en del av en multinationell styrka och skapar därmed beredskap att delta i internationell krishantering inom ramen för operationer som leds av FN, EU eller Nato. Den internationella verksamheten stöder även den nationella övningsverksamheten samt sjöförsvarets utveckling.

Marinen

Fokus på sjöoperationer i övningen Kaisla 20

Marinens huvudkrigsövning Kaisla 20 ordnas 26.11-4.12 på östra Finska viken, Skärgårdshavet och på kustområdet utanför Nyland och sydöstra Finland.
20.11.2020 | 11.57
Den historiska sjömina som hittades under övningen röjdes som ett samarbete mellan Finland och Sverige
Kustflottan

Den historiska sjömina som hittades under övningen röjdes som ett samarbete mellan Finland och Sverige

Den historiska sjöminan som påträffats under minröjningsövningen mellan finska och svenska marinen på Skärgårdshavet röjdes den 21 oktober 2020.
22.10.2020 | 9.21
Samarbetet mellan Finland och Sverige fortsätter med en minröjningsövning
Kustflottan

Samarbetet mellan Finland och Sverige fortsätter med en minröjningsövning

Svenska marinen deltar med flera fartyg i en minröjningsövning på Skärgårdshavet den 12-21 oktober 2020. Övningen leds av Kustflottan.
9.10.2020 | 14.50
Höstens övningsperiod för Natos snabbinsatsstyrkor inleds vid Belgiens kust
Kustflottan

Höstens övningsperiod för Natos snabbinsatsstyrkor inleds vid Belgiens kust

Kustflottans minjaktfartyg Vahterpää deltar tillsammans med Natos stående minröjningsstyrka i övningen Sandy Coast 2020 vid Belgiens kust under perioden 1 - 10.9.2020. Det rör sig om en multinationell övning som leds av Belgien och där målsättningen är att träna minröjning i en krävande verksamhetsmiljö till havs.
24.8.2020 | 10.58