Hoppa till innehåll

Marinen övar både nationellt och internationellt

Övningar är en central beståndsdel i vår verksamhet. Vi övar för att kunna agera om det verkligen gäller.

Vid nationella övningar utvecklar marinen sin förmåga att försvara Finland. Övningarna omfattar allt från övningar på grundenhetsnivå till stora gemensamma övningar på försvarsgrensnivå där alla marinens truppförband deltar och alla prestationsförmågor sätts på prov.

Genom att öva tillsammans med andra myndigheter förbättrar vi vår beredskap att bidra till den övergripande säkerheten och stöda andra myndigheter. Tillsammans med andra myndigheter övar marinen bland annat oljebekämpning, sjöräddning och röjning av sprängmedel under vatten.

När vi deltar i internationella övningar utvecklar vi vår förmåga att fungera som en del av en multinationell styrka och skapar därmed beredskap att delta i internationell krishantering inom ramen för operationer som leds av FN, EU eller Nato. Den internationella verksamheten stöder även den nationella övningsverksamheten samt sjöförsvarets utveckling.

Freezing Winds 23 avslutas – samarbetet mellan de allierade intensifieras på Östersjön
Marinen

Freezing Winds 23 avslutas – samarbetet mellan de allierade intensifieras på Östersjön

Övningen Freezing Winds 23, som leds av Marinen, avslutas 1.12. Under övningen skyddades Finlands kust och sjötrafik som ett samarbete mellan försvarsgrenarna, de allierade och partnerna genom en sjöoperation.
29.11.2023 | 13.26
Finländskt krigsfartyg deltar i övningen Sandy Coast 23 i Nordsjön
Kustflottan

Finländskt krigsfartyg deltar i övningen Sandy Coast 23 i Nordsjön

Kustflottans minjaktfartyg Vahterpää kommer att delta i övningen Sandy Coast i Nordsjön under perioden 18.8 - 1.9.2023.
17.8.2023 | 8.53
Marinen

Marinen övade att dela lägesbild och leda fartygsavdelningar i Östersjön

Marinen övade tillsammans med USA, Sverige och Estland i Norra Östersjön 10 - 11 augusti.
11.8.2023 | 16.46
Marinen

Övningen Freezing Winds 22 avslutas - Marinens internationella övningar innehar en central roll för stabiliteten i Östersjöområdet

Den internationella övningen Freezing Winds 22 som leds av Marinen avslutas fredagen den 2.12. Övningstrupperna återvänder till sina garnisoner för underhåll efter övningen under fredagsförmiddagen.
1.12.2022 | 9.12
´