Hoppa till innehåll

Sjöoperationer

Marinens prestationsförmåga sjunker från och med år 2025 då robotbåtarna av Raumaklass når slutet av sin livscykel. Hämenmaaklassen kommer att nå slutet av sin livscykel ännu tidigare, vilket leder till att en stor del av marinens minläggningskapacitet försvinner. Stridsfartygen kan inte ersättas med några andra lösningar än nya fartyg.

Det är inte möjligt att genomföra marinens huvuduppgifter enbart från land. Snabb insatsberedskap och reaktionsförmåga är ytterst viktiga för marinen och verksamheten sker till havs. För att kunna upprätthålla den för Finland viktiga minläggningskapaciteten opererar marinens fartyg till havs.

Anskaffningen av nya stridsfartyg är en kritisk beståndsdel i upprätthållandet av marinens, och därmed även hela försvarsmaktens prestationsförmåga, som krävs för att sjöförsvaret och sjötrafiken ska kunna tryggas också i framtiden.

Läs mera: Fösrvarsministeriet

´