Hoppa till innehåll

METU-15 ja PGG Hamina ADEX. Kuva: Niko Muukka

METU-15, Bild: Försvarsmakten/Niko Muukka

Sjästridsövning METU-16

Sjästridsövning METU-16 är en stridsteknisk eldanvändnings- och verkansövning som i enlighet med marinens verksamhetsplan hålls varje år. Målsättningen med övningen är att inom ramen för sjöoperationer utveckla eldanvändningen hos marinens och flygvapnets trupper och ledningsorgan.

Marinens nationella sjöstridsövning METU-16 arrangeras under perioden 22–26.8 och 29.8–2.9.2016 i Skärgårdshavets och Finska vikens havs- och kustområden. Övningen stöder utvecklingen av marinens trupper och erbjuder trupperna möjlighet att öva samarbete mellan de olika försvarsgrenarna.

I övningen deltar minfartyg av Hämeenmaa-klass, minjaktfartyg av Katanpää-klass, robotbåtar av Rauma- och Hamina-klass, minfärjor av Pansio-klass, stödfartyg, ledningsenheter för kusttruppernas eldanvändning samt flygplan från flygvapnet och Helikoptrar från armén.

METU-15 ohjusvene lastauksessa AG Louhella. Kuva: Hanne Paalanen-Aalto

METU-15 Bild: Försvarsmakten/Hanne Paalanen-Aalto

 

´