Hoppa till innehåll

Under sjöstridsövningen Atrain 23 övas samverkan i en situation som utvecklas snabbt

Kustbrigaden
Utgivningsdatum 17.5.2023 17.06
Pressmeddelande

Sjöstridsövningen Atrain 23, som leds av Kustbrigaden, ordnas 26.5-2.6.2023. Övningsverksamheten koncentreras till kusten längs Finska viken och havsområdet från Hangö udd ända till området utanför Fredrikshamn.

Sjöstridsövningen Atrain 23 är Marinens huvudkrigsövning för våren. Under övningen bedöms kunnandet i truppsammansättning hos de beväringar i kontingenterna 2/22 och 1/23 som hemförlovas i juni.

Marinens trupper grupperas snabbt och på ett vidsträckt område längs Finlands kust för att öva samverkan med Gränsbevakningsväsendets och Arméns trupper i en situation som uppstår snabbt. Övningen verkställs parallellt med Arméns övning Lukko 23, som leds av Karelska brigaden. Under övningen samordnas den strid på strandmark och i hamnar som förs av de trupper från Marinen och Armén som har områdesansvaret.   

I övningen deltar förutom truppförbanden från Marinen även trupper från Flygvapnet, Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmaktens logistikverk. Även Förenta staternas marininfanteris luftvärnsavdelning (Low Altitude Air Defense Detachment) är med och övar tillsammans med de finska trupperna.

De deltagande beväringarnas, reservisternas och personalens totala styrka är över 2000 personer. Övningen leds av kommendören för Kustbrigaden, kommodor Marko Laaksonen. 
 

´