Hoppa till innehåll

Samarbetet mellan Finland och Sverige fortsätter med en minröjningsövning

Kustflottan
Utgivningsdatum 9.10.2020 14.50
Pressmeddelande
Katanpää-klassens fartyg och Svenska fartyg till sjöss

Svenska marinen deltar med flera fartyg i en minröjningsövning på Skärgårdshavet den 12-21 oktober 2020. Övningen leds av Kustflottan.

Cross Border Training-samarbetet (CBT) mellan marinen i Finland och Sverige fortsätter nästa vecka med minröjning. Kustflottan verkställer och leder övningen på Skärgårdshavet som fokuserar på att utveckla samarbetsförmågan mellan länderna i fråga om minröjning. Deltagarna övar sig dessutom på fartygsartilleribeskjutning och sjömanskap.

- Vi upprätthåller och utvecklar också det internationella samarbetet kring minkrigföring med hjälp av Natos strategimodeller Partnership for Peace (PFP), säger övningsledaren, kommendör Juhani Lehtimäki

Kustflottan deltar i övningen med minröjningsfartyget Katanpää. Svenska marinen deltar med sju fartyg: minsökarna HSwMS Koster, Kullen, Spårä, Ulvön, Ven och Vinga samt depåfartyget HSwMS Trossö.

Temana för CBT-övningarna som ingår i samarbetet mellan Finland och Sverige varierar mellan marinens olika funktioner. Tidigare i höst har CBT-samarbete genomförts i Sverige i form av sjöövervaknings- och luftvärnsövningar.

Övningen genomförs med beaktande av försiktighetsåtgärderna i anslutning till covid-19. 
 

´