Hoppa till innehåll

Marinens minröjningsförmåga utvecklas för 2030-talets behov

Marinen
Utgivningsdatum 15.2.2022 13.54
Pressmeddelande
Kiiski-luokan miinanraivaaja tehtävässä Saaristomerellä 2018. Kuva: Combat Camera/Puolustusvoimat.

Förnyandet av impuls- och kontaktröjningsförmågan har antecknats i Statsrådets försvarsredogörelse 2021. Projektet inleds genom att ersätta fartygen i Kuha- och Kiiski-klassen som håller på att bli föråldrade. Livscykeln av dessa fartyg som är byggda på 1970- och 1980-talen kan inte längre förlängas kostnadseffektivt.

Försvarsmaktens logistikverk har med en upphandlingsannons begärt in anbudsansökningar för en upphandling av systemen för projektet Raivaamiskyky 2030. Svaren väntas in i mars 2022. När svaren har kommit, skickas under våren inbjudan att förhandla och preliminära anbud till de anbudssökande som valts ut. 

Upphandlingen av fartygen i Raivaamiskyky 2030-projektet konkurrensutsätts som en helhet som består av upphandlingen av minröjningsfartyg och röjningssystem samt integrering av röjningssystemen till lavetterna. Minröjningsfartygen kommer att ha autonoma egenskaper. Impulsröjningssystemen består av akustiska, magnetiska och elektriska system. I framtiden ska även Marinens existerande kontaktröjningsmateriel användas.

Begäran om anbudsansökningar inleder den första fasen av anbudsförfarandet. De första förhandlingarna förs under året 2022. Upphandlingens totalbudget är kring 18 – 20 M€. Upphandlingen innehåller optioner värda ca 15 M€ för kommande år.
 

´