Hoppa till innehåll

Marinen ordnar prov och urval för dem som sökt till EU:s stridsavdelning

Marinen
Utgivningsdatum 25.1.2023 12.49
Pressmeddelande
Förvarsstyrkor under vatten
Röjdykare bilden: Förvarsstyrkor

Marinen sökte i november-december 2022 reservister till EU:s stridsavdelning för år 2024. Rekryteringen har framskridit, och denna vecka ordnas prov och urval vid Kustbrigaden i Obbnäs för de reservister som kallats utgående från ansökningarna. Utbildningen inleds sommaren 2023 och avdelningens beredskapstur infaller i januari-juni 2024.

Reservisterna har förutom till röjdykaruppgifter kunnat söka till uppgiften som bland annat ekonomiplanerare, fordonsmontör, informatör, militärläkare eller sjukskötare. Till alla uppgifter söks reservister som har utfört beväringstjänst vid Finlands försvarsmakt. Alla personer som väljs till uppgifterna bör klara Försvarsmaktens hälsoundersökningar i samband med provet och urvalet samt utföra 12 minuters löptest med godkänt resultat enligt den kravnivå som gäller för respektive uppgift.

Marinen ställer för 2024 års beredskap ut en EOD-dykaravdelning, ett nationellt stödelement och stabsofficerare som en del av den multinationella stridsavdelningen EUBG24 (European Battle Group), som leds av Frankrike. Marinen rekryterar de personer som placeras i stridsavdelningen bland Försvarsmaktens avlönade personal och reservisterna.    

EU:s stridsavdelningar är ett redskap för utveckling av snabbinsatsförmågan och de militära prestationsförmågorna inom unionens militära krishantering. Syftet med stridsavdelningarna är att stärka EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik samt metodurvalet inom krishanteringen. Därtill främjar stridsavdelningarna utvecklingen av medlemsländernas militära prestationsförmågor.   

Den allmänna ramen för stridsavdelningarnas verksamhet utgörs av EU:s stridsavdelningskoncept, som godkändes 2004. Enligt konceptet skulle en stridsavdelning kunna användas för en relativt begränsad och enligt stridsavdelningens storlek dimensionerad uppgift, vars längd är begränsad, högst fyra månader. Enligt konceptet ska stridsavdelningen kunna koncentreras till operationsområdet inom tio dagar efter att beslutet fattats. 
 

´