Hoppa till innehåll

Marinen inleder flera övningar inom de norra delarna av Östersjön och inom kustområdena

Marinen
Utgivningsdatum 13.5.2022 12.06
Pressmeddelande
Sjömålsrobot skjuts från kusten.
Sjömålsrobot skjuts från kusten.

Under de övningar som inleds på fredagen 13.5. övas bl.a. skyddande av sjötrafiken, skapande av lägesbild samt stridsuppgifter och eldanvändning vid kusten. Övningen pågår fram till slutet av nästa vecka och leds av marinkommendör, konteramiral Jori Harju.

Kustbrigaden genomför en stridsavdelningsövning i trakten av Kotka och Fredrikshamn samt skjuter under nästa vecka med kustartilleri och utför skjutningar med sjömålsrobot inom området kring Hangö. 

Nylands brigad utför kuststridsövningar i Syndalen, Hangö samt på Skärgårdshavet. Trupperna rör sig med NH90-helikoptrar och båtar. I övningarna deltar även kustförband och båtar från Amfibieregemente 1 (AMF1) från den svenska marinen. 

Kustflottan övar skyddande av sjötrafiken samt myndighetssamarbete till havs söder om Åland. Som en del av övningen övar Gränsbevakningsväsendet och Marinen tillsammans fartygskontroll. I övningarna till havs ingår även PASSEX-övning med svenska marinens HMS Gävle och HMS Carlskrona samt USA:s USS Gravelyn, USS Gunston Hall och USS Kearsarge.  

Övningsverksamheten utvecklar beredskapen och samverkansförmågan mellan olika myndigheter och partnerskapsländer och förbättrar Försvarsmaktens förmåga att övervaka och trygga den territoriella integriteten.