Hoppa till innehåll

Marinen deltar i Balex Delta 2021

Kustflottan
Utgivningsdatum 20.8.2021 10.37
Pressmeddelande
Oljebekämpningsfartyget till sjöss i en övning.

Multifunktionsfartyget Louhi och oljebekämpningsfartyg Hylje från Kustflottan deltar i den internationella övningen Balex Delta, som i år ordnas på sjöområdet utanför Kotka under tiden 24-25.8.2021.

Balex Delta är en årlig övning i bekämpning av miljöskador för Östersjöländerna, där larmsystemet länderna emellan och den multinationella oljebekämpningsavdelningens verksamhet testas. 


Förutom Gränsbevakningsväsendet och Kusflottan deltar från Finland även Kustbrigadens, Räddningsvärkets och andra myndigheternas enheter. I övningen deltar flera internationella enheter bland annat från Tyskland, Danmark, Sverige, Polen, Lettland och Estland. 


Övningen är en del av samarbetet inom ramen för Östersjöns skyddsavtal  (HELCOM) och ansvaret för att genomföra och leda övningen roterar årligen mellan Östersjöstaterna.


Under övningen iakttas de säkerhetsåtgärder som krävs gällande COVID19-epidemin.