Hoppa till innehåll

Kustflottan deltar i övningen Dynamic Move 2023

Kustflottan
Utgivningsdatum 23.1.2023 15.05
Pressmeddelande
Kustflottans logo

Kustflottan deltar i den multinationella minröjning övningen Dynamic Move 2023 23.1-3.2.2023 i Belgien.

Dynamic Move är en årlig stabsövning i minkrigföring. Övningen leds av Nato Allied Maritime Command. Målsättning för övningen är att öva taktik, verksamhetsformer och ledning inom minröjning. Övningen stöder också interoperabilitet för de deltagande trupperna och ledningsorgan av Natos stående minröjningsavdelning.

Från Finland deltar personal från 4. Minröjningsflottiljen vid Kustflottan i övningen. För Finlands del är målsättningen att stärka expertis inom planering och hantering av minröjning och upprätthålla interoperabilitet när man fungerarar i en multinationell miljö.

-    Flottiljen har deltagit i övningen i flera år. Detta har stött vårt eget nationella sjöförsvar och vår förmåga att fungera med internationella partner, också i beredskapspoolen inom Natos snabbinsatsstyrka, berättar kommendören för 4. Minröjningsflottiljen, kommendör Henri Kummala.

Personalen från Natomedlemsländer och Natopartnerskapsländer deltar i övningen Dynamic Move 23. I övningen leder finländarna en multinationell stab för minkrigföring.
 

´