Hoppa till innehåll

Förenta staternas marinkår fördjupar samarbetet med Nylands brigad

Nylands brigad
Utgivningsdatum 26.10.2023 14.36
Pressmeddelande

En avdelning från Förenta staternas marinkår ((United States Marine Corps, Combat Logistics Battalion 6) anländer till Finland och stannar i cirka två månader. Truppen övar tillsammans med Nylands brigad från slutet av oktober till början av december. Samarbetet är en fortsättning från förra året, då en mindre trupp från samma bataljon övade tillsammans med Nylands brigad under hösten.

Truppen, som har en styrka på cirka 250 personer, inkvarteras i Nylands brigad i Dragsvik och verkar i huvudsak inom brigadens övningsområden. I slutet av november deltar enheten i Marinens huvudkrigsövning under hösten, Freezing Winds 23.

Samarbetet är en del av det bilaterala samarbetet mellan Finland och Förenta staterna. Nylands brigad har lång erfarenhet av internationellt samarbete med olika länder och under de senaste åren har samarbetet med Förenta staterna intensifierats.

- Det är en fin möjlighet för vår personal och beväringar att bekanta sig med och öva med soldater från Förenta staternas marinkår. Vi har flera gemensamma utbildningstillfällen inplanerade under de här två månaderna, där huvudevenemanget är övningen Freezing Winds 23. Ett av de viktigaste områdena vi vill utveckla är att ta emot en större trupp, i det här fallet en hel bataljon, och arrangera s.k. värdlandsstöd för dem, säger Nylands brigads stabschef, kommendör Pekka Snellman.

Att man bekantar sig med verksamhetsmiljön vid Finlands kust och de finländska truppernas förfaringssätt samt utvecklar samarbetet på ett målinriktat sätt förbättrar de allierade ländernas beredskap och samarbete.

Dragsvik, Raasepori Joukko-osasto
´