Hoppa till innehåll

Finska trupper och fartyg deltar i övningen BALTOPS 22 i Sverige och på Östersjön

Marinen
Utgivningsdatum 1.6.2022 14.06
Pressmeddelande
Ruotsalainen taisteluvene Stridsbåt 90 ja suomalainen Jehu-luokan maihinnousuvene jarrutttavat yhdessä.

Internationell övningen BALTOPS 22 verkställs på Östersjön 5–17.6.2022. Marinen deltar i övningen med fartyg och personal. Flygvapnet genomför flygningar från Finland i anslutning till övningen. Övningen leds av kommendören för Förenta staternas sjätte flotta.

Från Marinen deltar fartyg jämte personal från Kustflottan, beredskapsenheten från Nylands brigad samt personal inkl. kadetter från Sjökrigsskolan.

Målet med övningen är att utveckla Förenta staternas, Natos och partnerskapsländernas förmåga att samverka i kombinerade flyg- och sjöoperationer samt i amfibieoperationer. 

Övningen utvecklar Marinens samarbete på alla organisationsnivåer med Nato och partnerskapsländerna. Deltagandet i övningen utvecklar verksamheten tillsammans med Förenta staternas marin, som ett led i främjandet av försvarssamarbetet.

Kustjägare, minjakt och minfartyget Uusimaa 

I övningen deltar kustjägarnas beredskapsenhet från Nylands brigad. Enheten bildar under övningen en stridsavdelning tillsammans med kusttrupperna från Amfibieregemente 1. Trupperna övar i Sverige, i närområdet kring flottbasen i Berga och i skärgården. 

Från Kustflottan deltar minfartyget Uusimaa och minjaktfartyget Purunpää. Minjaktfartyget övar tillsammans med Natos stående minjaktavdelning SNMCMG1. Fartyget står även i beredskap inom Natos snabbinsatsstyrkor (NRF, Nato Response Force) under innevarande år. Minfartyget Uusimaas deltagande har kombinerats med en utbildningsseglats som ordnats av Sjökrigsskolan.  

Marinens totala styrka i övningen är högst 200 personer. Övningen ingår i Marinens verksamhetsplan och har av Försvarsministeriet godkänts som en internationell övning under 2022. Finland började delta i övningen på 1990-talet. 

Man kan följa med övningen i sociala medier under hashtaggen #marinen, #merivoimat och #BALTOPS22.