Hyppää sisältöön

Suomalaisjoukot ja alukset mukaan BALTOPS 22-harjoitukseen Ruotsiin ja Itämerelle

Merivoimat
Julkaisuajankohta 1.6.2022 14.06
Tiedote
Ruotsalainen taisteluvene Stridsbåt 90 ja suomalainen Jehu-luokan maihinnousuvene jarrutttavat yhdessä.

Kansainvälinen BALTOPS 22 -harjoitus toimeenpannaan Itämerellä 5.–17.6.2022. Merivoimat osallistuu harjoitukseen aluksilla ja henkilöstöllä. Ilmavoimat toteuttaa harjoitukseen liittyen lentoja Suomesta. Harjoituksen johtaa Yhdysvaltojen 6. Laivaston komentaja.

Merivoimista harjoitukseen osallistuu Rannikkolaivaston aluksia henkilöstöineen, Uudenmaan prikaatin valmiusyksikkö (VYKS) venekalustoineen sekä Merisotakoulun henkilöstöä ml. kadetteja. Lisäksi harjoitukseen osallistuu muutamia esikuntaupseereja eri johtoportaissa.

Harjoituksen tavoitteena on kehittää Yhdysvaltojen, Naton ja kumppanimaiden yhteistoimintakykyä yhdistetyissä ilma- ja merioperaatioissa sekä amfibio-operaatioissa. 

Harjoitus kehittää Merivoimien yhteistoimintaa kaikilla organisaatiotasoilla NATO:n ja kumppanimaiden kanssa. Osallistuminen kehittää toimintaa Yhdysvaltojen merivoimien kanssa, osana puolustusyhteistyön edistämistä.

Rannikkojääkäreitä, miinantorjuntaa ja miinalaiva Uusimaa

Harjoitukseen osallistuu rannikkojääkärien valmiusyksikkö Uudenmaan prikaatista. Yksikkö muodostaa harjoituksessa taisteluosaston yhdessä ruotsalaisten Amfibiorykmentti 1:n (Amfibioregementen 1) rannikkojoukkojen kanssa. Joukot toimivat Ruotsissa Bergan laivastotukikohdan lähialueilla ja saaristossa.

Rannikkolaivastosta harjoitukseen osallistuvat miinalaiva Uusimaa ja  miinantorjunta-alus Purunpää.  Miinantorjunta-alus toimii yhdessä Naton pysyvän miinantorjuntaosasto SNMCMG1:n kanssa. Alus on tänä vuonna myös Naton nopean toiminnan joukkojen (NRF, Nato Response Force)) toimintavalmiudessa. Miinalaiva Uusimaan osallistuminen on yhdistetty Merisotakoulun toteuttamaan koulutuspurjehdukseen.

Merivoimien kokonaisvahvuus harjoituksessa on enintään 200 henkilöä. Harjoitus on Merivoimien toimintasuunnitelman mukainen ja hyväksytty Puolustusministeriössä Puolustusvoimien vuoden 2022 kansainväliseksi harjoitukseksi. Suomi on osallistunut harjoitukseen ensimmäisiä kertoja 1990-luvulta alkaen.

Harjoituksen kulkua voi seurata sosiaalisessa mediassa asiatunnisteilla #BALTOPS22 ja #Merivoimat

´