20.08.2019–22.08.2019

Örö, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Örös skjutområde 20.8-22.8.2019 mellan 08:00–22:00.

Det farliga områdets högra gräns sträcker sig till 41 km (22NM) på linjen Snåldö - Bengtskär och vänstra gräns sträcker sig till 52 km (28NM) på linjen Vänö - Fästorna.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 316 001 / 0299 316 100 och sjöfartens VHF kanal 16.

instagram