Hoppa till innehåll

Marinens årsdag firas i Raseborg

Marinen
Utgivningsdatum 30.6.2023 11.51
Pressmeddelande

Marinens årsdag firas söndagen den 9 juli i Raseborg. Publiken har möjlighet att bekanta sig med Marinens fartyg redan lördagen den 8 juli i Norra hamnen. Under den egentliga festdagen står förutom materielutställning även musik på programmet.  För arrangemangen ansvarar Nylands brigad. 

Marinens årsdag firas traditionellt den 9 juli. Marinens årsdag firas till minne av det andra slaget i Svensksund den 9-10 juli 1790. Sjöslaget utkämpades mellan den svenska och ryska flottan. Sjöslaget är fortfarande det största som utkämpats på Östersjön. Den finska marinens årsdag är årsdagen för det andra slaget i Svensksund.

 
I år ordnas det två dagar långa evenemanget i Raseborg. Publiken har möjlighet att bekanta sig med Marinens fartyg i Norra hamnen redan på lördag.  
Söndagen inleds med traditionsenliga ceremonier; publiken har möjlighet att följa med flagghissning samt paradmönstring och fältandakt i Norra hamnen. En Jurmo-trupptransportbåt bjuder på åkturer i Norra hamnen. Publiken har även möjlighet att bekanta sig med Marinens materiel i Stallörsparken.


Flottans musikkår ordnar en traditionell parkkonsert i samband med årsdagen. I Stallörsparken leds musikkåren av Matti Laiho, och som sångsolist uppträder Maria Tyyster, som under konserten tolkar lätt, somrig musik från Finland och världen. Under konserten hör vi också en trumsalut som framförs av trumgruppen Merileijonat, som består av reservister. Konserten pågår i cirka en timme.


Program


Lördag 8.7. Öppna dörrar på fartygen kl. 13–17 Norra hamnen, Raseborg


Söndag 9.7. Årsdagen i Raseborg 
•    Flagghissning kl. 8, Norra hamnen 
•    Kransnedläggning kl. 9, Ekenäs nya begravningsplats 
•    Mönstring av Marinens trupper kl. 10, Norra hamnen 
Som paradkommendör fungerar stabschefen för Marinen, flottiljamiral Jukka Anteroinen. Paradtrupperna mönstras av kommendören för Marinen, konteramiral Jori Harju. Fältandakten hålls av militärpastor Markus Weckström.


•    Jurmo-åkturer för publiken kl. 11–18, Knipans brygga
•    Parkkonsert med Flottans musikkår kl. 12–13, Stallörsparken
•    Materielutställning kl. 11–18, Stallörsparken


Soldathemmet har försäljningsplatser inom området. 
Det är fritt inträde till evenemangen under Marinens årsdag.

 
Man kan även följa med årsdagshändelserna i sociala medier med hashtaggarna

#Merivoimat #merivoimienvuosipäivä #vuosipäivä och #Navyfi
 

 


 

´