10.12.2019–13.12.2019

Hästö-Busö, Raseborg, Finska Viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygs- och infanterivapen på områdena R78 och R79, Hästö-Busö 10.12.2019 - 13.12.2019 dagligen klockan 08:00 - 00:00.

Det farliga området vid Hästö Busö sträcker sig i en 10 km:s sektor vars högra gräns utgörs av Hästö Busö - Lillön - Kummelharun - Gaddgrund och vänstra gräns av Hästö Busö - Gråharun - Skyffelskär.

Det skjutande truppförbandet är Nylands brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 337 110.

instagram