13.07.2020–13.07.2020

Pohjankangas, Niinisalo

Bullermeddelande

Försvarsmakten övar och spränger på Pohjankangas 13.7.2020 klockan 07.00–19.00.

Övningen förorsakar buller.

Det övande truppförbandet är Björneborgs brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 443 570.

instagram