Hoppa till innehåll

Det nya året inleddes i tjänst vid marinen

KustbrigadenNylands brigad
Utgivningsdatum 15.1.2018 14.31
Nyhet

Cirka 1500 nya rekryter inledde sin tjänstgöring vid marinen i början av januari. Inom marinen ges rekrytutbildning av Kustbrigaden och Nylands brigad.

Den 8 januari inledde marinens kontingent 1/18 sin beväringstjänst vid Kustbrigaden i Obbnäs och vid Nylands brigad i Dragsvik.

Under den två månader långa grundutbildningsperioden, bättre känd som G-perioden, bekantade sig de färska rekryterna med soldatens grundläggande färdigheter i form av praktiska övningar och lektioner.

I de första tjänstgöringsveckorna ingår även läkarundersökningar, konditionstest och de anhörigas dag, under vilken hemfolket får bekanta sig med vardagen i garnisonen.

Det mest synliga evenemanget under G-perioden är krigsmannaeden och -försäkran, som ordnas i Obbnäs fredag 16.2. och i Dragsvik lördag 17.2.

Friskt vinterväder under de första dagarna

Då de nya rekryterna anlände till Obbnäs garnison var det några minusgrader. Rekryt Otto Lähdesmäki, som kom från Åbo, berättade hur det kändes strax innan beväringstjänsten inleddes.

- Jag var nog ivrig att få rycka in, man får komma bort från sin egen komfortzon ett tag och se hur det är. Några av mina kamrater har varit i milin, men största delen av dem inleder sin tjänstgöring samtidigt som jag, konstaterar Lähdesmäki.

Vilka uppgifter är den unga studenten intresserad av?

- Jag upplever ledarutbildningen som intressant, men tyvärr väntar studier utomlands och därför borde jag tjänstgöra mindre än ett år. Jag väntar på morgonväckningen - den lär vara väldigt trevlig, säger Lähdesmäki med glimten i ögat.

Kravnivån på utbildningen ökar successivt

Kustbrigaden är ett beredskapsförband inom marinen som specialiserat sig på kuststrider och vars ansvarsområde omfattar Finska viken, från östgränsen ända till Hangö udd.

De finskspråkiga beväringarna inom marinen inleder alltid sin tjänstgöring vid garnisonen i Obbnäs, Kyrkslätt.

- Under den första tjänstgöringsveckan har stämningen varit bra. Hos oss inledde ca 900 nya rekryter sin tjänstgöring och efter rekrytperioden förordnas de till fortsatt utbildning utgående från Kustbrigadens trupproduktionsuppgifter och framgången under rekryttiden samt den personliga lämpligheten, konstaterar utbildningschefen vid Kustbrigaden, kommendörkapten Erkki Vaarala.

Cirka en tredjedel av beväringarna väljs till ledarutbildning och en tredjedel forsätter sin specialutbildning för kustförband i Obbnäs. En tredjedel övergår till Kustflottan för sjöfartsutbildning (marina förband).

- Under de första tjänstgöringsdagarna har det varit friskt vinterväder och mottagandet och utrustandet av de nya rekryterna har lyckas utmärkt. Så här under de förta metrarna försöker vi ta det litet lugnare och öka takten varefter vi lär oss. Kravnivån stiger successivt. Man lär sig soldatens grundläggande färdigheter inom några månader - inte dagar, sammanfattar Vaarala.

Nylands brigad ur en rekryts synvinkel

Den 8 januari inledde den nya kontingenten sin tjänstgöring även i Finlands enda svenskspråkiga truppförband, Nylands brigad. Personalen vid brigaden hade i god tid förberett de nya beväringarnas ankomst. Målet var att se till att inryckningen skulle gå så smidigt som möjligt för alla rekryter.

Nylands brigad upprätthåller beredskap och utbildar moderna och prestationsdugliga kustjägartrupper för det marina försvarets behov. Undervisningsspråket i brigaden är svenska och kommandospråket finska.

Rekryt Mattias Bergman sammanfattade sina intryck under den första veckan vid Dragsvik garnison och konstaterade att allt tills vidare hade gått förvånansvärt bra. Under den första dagen hade han kommit till garnisonen, gått genom säkerhetskontrollen och fått veta sitt kompani inom cirka en halvtimme. Bergman var också positivt överraskad av byggnadernas goda skick.

- Jag visste rätt mycket om livet som beväring vid Nylands brigad och hade av nyfikenhet bekantat mig ordentligt med försvaret, berättade Bergman

Trots den positiva stämningen hade han upplevt de första timmarna på brigaden som en aning nervösa. Beväringscheferna hade dock verkat vänliga och trevliga. Bergman kom att tjänstgöra vid pionjärkompaniet, dit han också hade sökt. Målet var att tjänstgöra ett halvt år och inleda studierna redan inkommande höst.

De första dagarna mest lärorika

Men hur var det, hade hans åsikter hade ändrats efter ett par dagar och hur den första veckan hade varit för honom?

- Allt har hittills gått enligt planerna och jag trivs på pionjärkompaniet. Under den första veckan kändes nätterna långa och dagarna likaså långa och tunga. Men de första dagarna var också väldigt lärorika - många nya regler och kommandon, sammanfattade Bergman.

De nya kommandona användes bland annat då kompaniet förflyttade sig i formation mot matsalen.

- Jag var positivt överraskad av matens goda kvalitet, konstaterar Bergman.

Man märkte på Bergman att oron under de första dagarna hade lagt sig. Han höll också tydligt på att komma in i vardagen på brigaden. Även om garnisonen som omgivning avviker från det civila livet ville Bergman ändå hålla kvar sin positiva attityd och hoppades att inställningen till tjänsten skulle lätta med tiden.

- I fråga om beväringscheferna är jag ännu av samma åsikt: de verkar vara trevliga och vänliga människor, även om de kan höja rösten när det behövs, berättar Bergman.

´