Hoppa till innehåll

Utbildning av militärförare inleddes i Kustbrigaden

Kustbrigaden
Utgivningsdatum 20.2.2023 11.38 | Publicerad på svenska 1.3.2023 kl. 9.55
Pressmeddelande
Vänpliktiga bekanta sig med materielen.
Under de första veckorna läggs vikten inom förarutbildningen på att bekanta sig med materielen, på körövningar, teoristudier samt körkortsutbildning.

I Obbnäs garnison inleddes för första gången utbildning av militärförare. Utbildningen, för vilken Förarutbildningscentralen vid Nylands brigad ansvarar, producerar ett yrke och yrkeskompetens inom transportbranschen som kan utnyttjas även i det civila.

De nya kanonjärerna i vinterkontingenten har inlett sitt utbildningsgrensskede. Den nyaste utbildningsgrenen som inletts är militärförarutbildningen. Samarbetet mellan Nylands brigads Förarutbildningscentral och Porkala kustbataljons Transportkompani vid Kustbrigaden går som smort.  

Tidigare ordnades den finskspråkiga militärförarutbildningen vid Arméns truppförband, men nu utbildar Marinen själv alla sina militärförare. 

Utbildningen och övningarna koncentrerar sig starkt på fordon 

Under de första veckorna läggs vikten inom förarutbildningen på att bekanta sig med materielen, på körövningar, teoristudier samt körkortsutbildning. Under yrkeskompetensutbildningen, som räcker nästan hela tjänstgöringstiden, sätter man sig noggrannare in i transportbranschen. Som avslutning utförs yrkeskompetensprovet.

Det centrala i utbildningen är att bli en ansvarsfull och självständig förare, som kan identifiera de risker som hänför sig till transport samt det ansvar som berör föraren och som har fått specialkunnande i en marin verksamhetsmiljö.  

Under tjänstgöringsåret finns möjlighet att erhålla yrkeskompetens 

Den som deltar i kursen måste ha åtminstone B-körkort. Under utbildningen finns möjlighet att avlägga körkortsutbildning för någon av följande kategorier: lastbil och lättare kombinationer (BEC1EC), tunga fordonskombinationer (BECE) eller buss (D). Utbildningen ger alltså kunnande som kan utnyttjas även i det civila. Kursens längd är beroende på fordonskategori 8-18 veckor, och då kursen är avklarad fungerar militärföraren i mångsidiga transportuppgifter. Tjänstgöringstiden för en militärförare är 347 dygn.  

Militärförarna utgör en viktig del av den militära beredskapen  

Utbildningen producerar de förare som placeras i de krigstida trupper som produceras av Kustbrigaden.   Dagens trupper rör sig som regel med motorfordon, varför militärförarna utgör en väsentlig del av truppens rörlighet och är en viktig del av dess beredskap. 

´