Hoppa till innehåll

Uppgradering av fartygen av Hamina-klass stärker den marina slagförmågan

Marinen
Utgivningsdatum 12.12.2023 9.06
Pressmeddelande

Moderniseringen av fyra robotbåtar av Hamina-klass (Hamina, Tornio, Hanko och Pori) är klar och fartygen är i operativt bruk vid Marinen. Uppgraderingen av robotbåtarnas livscykel genomfördes under åren 2018–2023. Det finländska företaget Patria har fungerat som projektets huvudleverantör. Idag, den 12.12, firas festligheter i samband med överlåtelsen av fartygen i Åbo.

Genom den här grundliga ombyggnaden säkerställs att Marinens beredskap kan upprätthållas även under 2020-talet då robotbåtarna av Rauma-klass tas ur bruk och korvetterna av Pohjanmaa-klass ännu inte är klara att användas. Målsättningen med uppgraderingen har varit att förlänga livslängden för fartygen av Hamina-klass ända in på 2030-talet.

Eftersom den tekniska utvecklingen går mycket snabbt och hotbilderna förändras behöver stridsfartygen underhållas kontinuerligt och genomgå en grundlig uppgradering med omkring 10–15 års mellanrum. Genom uppgraderingen av livslängden säkerställs Marinens stridsfartygskapacitets förmåga att avvärja angrepp från havet, skydda sjöförbindelserna samt övervaka och trygga den territoriella integriteten.

De uppgraderade robotbåtarna av Hamina-klass är ytterst väl utrustade och prestationsdugliga för sin storleksklass. De uppgraderade fartygen av Hamina-klass har förmåga att övervaka och avvärja hot från luften, vid ytan och under vattenytan. Ett nytt ytavvärjningsrobotsystem integrerades i fartygen vid uppgraderingen och fartygsklassens luftvärns- och närförsvarsförmåga förbättrades. Fartygens stridssystem förnyades och operationstiden till sjöss förlängdes genom en grundlig fartygsteknisk ombyggnad. Vidare utrustades fartygen med ny förmåga för undervattensverksamhet i form av lätt torped Torped 47 och reglerbart ekolod (VDS). 
 

 Fyra moderniserade robotbåtar av Hamina-klass.

 Fyra moderniserade robotbåtar av Hamina-klass.

´