Sektioner
Meny
Merivoimat

Samarbetet mellan Finland och Sverige avancerar effektivt - Sjöstridsövningen Silja avslutas på fredag

Marinen 7.6.2019 8.43
Pressmeddelande

Sjöstridsövningen Silja avslutas 7.6. Övningens returmarscher syns i trafiken på fredag. Övningen utvecklade på ett omfattande sätt marinens beredskap och förmåga att verkställa marina operationer, vid behov med stöd av en internationell trupp.

Kustförbandens interoperabilitet och utvecklandet av samarbetet mellan Finland och Sverige tog ett stort steg framåt under övningen. De cirka 450 svenska kustjägare som deltog i sjöstridsövningen genomförde i samarbete med trupperna från Nylands brigad bl.a. landstigningsoperationer och gemensamma skjutningar med olika vapensystem, såsom granatkastare och kustrobotar.

För de marina förbandens del varierade de finska fartygens uppgifter från skydd av sjötransporter till sjöminering och skjutning med robotvapen. Övningen förberedde fartygen och personalen inför försvarsmaktens huvudkrigsövning Kaakko 19, som ordnas i slutet av året.

Kommendören för marinen, flottiljamiral Jori Harju inspekterade övningen 5.6 och bedömde det han såg:

- Det militära samarbetet mellan Finland och Sverige utvecklas utifrån en stark grund; vi har likadana intressen och verkar inom samma område. Dessutom liknar våra samhällen varandra i hög grad. Båda staterna behöver fungerande och säkra sjöförbindelser, resonerade flottiljamiral Harju.

- FISE-samarbetet för med sig mycket nyttigt för marinen. Inte enbart materiell nytta, utan också med avseende på utvecklingen av processer, stridssätt och personligt kunnande. Jag skulle tro att vi framtiden skapar allt större gemensamma övningar, där flottan, kust- och amfibieförbanden med sina prestationsförmågor verkar under en gemensam ledning, tillägger han.

De trupper som deltagit i övningen återvänder till sina hemgarnisoner under torsdagen och fredagen. Större marschavdelningar, totalt cirka hundra fordon, rör sig i mindre grupper främst på vägavsnittet Syndalen–Dragsvik fredag 7.6 kl. 8.00–12.00.