Hoppa till innehåll

Regionala passagerarrestriktioner i kollektivtrafiken påverkar permissionsresorna för Marinens beväringar

Marinen
Utgivningsdatum 26.3.2021 11.26
Pressmeddelande

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begränsar antalet passagerare i väg- och järnvägstrafiken 25.3.2021 - 23.4.2021 i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt 27.3. - 25.4.2021 i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Begränsningarna påverkar också trafik som går igenom sjukvårdsdistrikten. 

Det maximala antalet passagerare i kollektivtrafiken kommer att halveras från den normala nivån. Tågpassagerare måste boka biljett i förväg. Garnisonerna har aktuell information om arrangemangen, och varje garnison ger mer detaljerade instruktioner om permissonstransporterna i sitt område.

Truppförbandspecifika instruktioner till beväringarna

Passagerarbegränsningarna påverkar permissionstransporterna för beväringar från Kustbrigaden, Kustflottan, Nylands brigad och Sjökrigsskolan. 

Beväringarna bör ta i hänsyn att det är klokt att reservera mer tid än normalt för resan, eftersom det nödvändigtvis inte är möjligt att få en plats till den tåg- eller bussturen som man vill ha. Det gäller att vara speciellt uppmärksam med eventuella buss- eller tågbyten (omstigningar). 

Kom ihåg att reservera en platsbiljett på förhand. Då man reser i kollektivtrafik ska man också koma ihåg att det är obligatoriskt att använda munskydd, följa instruktioner och  agera ansvarsfullt.

Kustflottans grundenheter informerar beväringarna bland annat med sms. Nylands brigad skickar sms till de beväringar som ska återvända till Dragsvik från permissionen söndagen den 28.3

Tilläggsinformation om begräsningarnas inverkan och hur man reserverar biljett

Information om hur du bokar en plats i tåget finns på VR:s hemsida

Information om inverkan på Matkahuoltos turer (på finska) 

Information om inverkan på HRT:s turer (Helsingforsregionens trafik) 

Information om inverkan på Fölis turer ( Åbos regiontrafik)

Begränsningen uppställd av Traficom grundar sig på Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) paragraf 58f Tillfällig begränsning av passagerarmängden för hindrandet av spridningen av covid-19 epidemin.

Lag om smittsamma sjukdomar 1227/2016 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

Läs mer information om Coronavirus åtgärder i Försvarsmakten