Hoppa till innehåll

Beslut om tillfällig användning av fastigheter

Kustbrigaden
4.4.2018 7.50
Pressmeddelande

Den stridsövning som leds av Kustbrigaden verkställs 14.5 - 18.5.2018 på mark- och kustområdet i Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå och mellan Sibbo och Vederlax enligt den förteckning över kommuner och städer.

Genom detta beslut använder försvarsmakten tillfälligt andra områden än dem som försvarsmakten stadigvarande förfogar över och på dem befintliga vägar och fastigheter för tillfällig militär övningsverksamhet under tiden 14.5 - 18.5.2018 med stöd av 14 § i lagen om försvarsmakten (551/2007) (28.6.2013/509).

På privata eller allmänna fastigheter utförs inga sprängningar, grävarbeten eller övriga ändringar av fastigheten utan skild överenskommelse med fastighetens ägare. Försvarsmakten får inte orsaka egendom onödig olägenhet eller skada.

Försvarsmakten har inte rätt att använda bostadshus eller gårdsplaner och trädgårdar i anslutning till dem, odlingsmark före skörden, bryggor som hör till privata fastigheter eller försöksfält inom jord- och skogsbruket.

Delfåendet anses ha skett den sjunde (7) dagen efter det att beslutet publicerats i officiella tidningen (publicerades 4.4.2018). Omprövning av detta beslut får begäras på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003).

Ett beslut som gäller användningen av en fastighet får verkställas trots ändringssökande, om inte besvärsinstansen förbjuder verkställigheten.

Ytterligare information om övningen ges av kommendör Petri Ilvesaro och kommendörkapten Mikko Pilviö, tfn 0299 800 (växel).

Ytterligare information om beslutet ges av kaptenlöjtnant Timo Kallioinen, tfn 0299 800 eller timo.kallioinen(a)mil.fi.

_ _ _ _ _ _

Beslut: Tillfällig använding av fastifheter för forsvarsmaktens övningsverksamhet (FI/SV)

Anvisning om begäran om omprövning