Hoppa till innehåll

Lyckad repetitionsövning avslutad

Nylands brigad
Utgivningsdatum 30.8.2019 11.28
Pressmeddelande

Marinens största repetitionsövning för i år avslutas idag. I stridsavdelningens repetitionsövning, som arrangerades av Nylands brigad, deltog omkring 600 reservister. Övningen bidrar till att stärka marinens och Nylands brigads beredskap och operativa prestationsförmåga.

– Övningen har varit lyckad, vi lärde oss mycket och kan i ljuset av nya erfarenheter vidareutveckla vår verksamhet, konstaterar övningsledare, kommendör Mika Immonen.

– Reservisternas förmåga, att utgående från tidigare kunskaper ta till sig nya handlingssätt och använda nytt materiel, är utmärkt. Det visar på att vårt värnpliktssystem fungerar bra, konstaterar Immonen.

Reservisterna har en positiv attityd och är motiverade, vilket är en förutsättning för att helheten ska fungera. Uppställningscentralen innehar en central roll vid grundandet av trupperna och vid hemförlovningen. Därför övar reservisterna vid uppställningscentralen ofta och även under den här övningen visade de prov på sin yrkesskicklighet.

Immonen betonar hur viktigt det är med stora övningar.

– Tyngdpunkten har under övningen legat på att öva ledandet av stridsavdelningen samt samarbete mellan olika enheter.

I stridsavdelningen stöds kustjägarenheterna bl.a. av underhålls-, signal-, pionjär-, granatkastar- och kustrobotenheter, som alla har en viktig roll för helheten. Under övningen sköt man med skarp ammunition med kustrobotar, pansarvärnspjäser, granatkastare och vapen av gevärskaliber.

– Jag vill tacka våra reservister och beväringar samt vår personal för en utmärkt övning i god anda, avslutar Immonen.

Dragsvik, Raasepori Harjoitukset ja ammunnat Joukko-osasto