Hoppa till innehåll

Nylands brigads beredskapsenhet

Marinen
Utgivningsdatum 10.5.2022 14.45
Nyhet

Nylands brigad utbildar en av Marinens beredskapsenheter. Beväringar kan söka till beredskapsenheten (valmiusyksikkö, VYKS) efter att de ryckt in i tjänst. Det väljs ca 50 beväringar ur varje kontingent och alla tjänstgör 347 dygn. Beredskapsenheten hör till 1. Kustjägarkompaniet.

Sedan år 2005 har i Nylands brigad ordnats militär krishanteringsutbildning som kallats ATU, som står för Amphibious Task Unit. Beredskapsenhetens utbildning bygger på den tidigare ATU-utbildningen. Beredskapsenheten utbildas för krävande militära krishanteringsuppgifter i kust- och skärgårdsförhållanden. Man kan säga att det är en mer avancerad kustjägarutbildning. 

Utbildningen har teman som har att göra med det nationella försvaret eftersom truppen ska kunna användas i alla fyra uppgifter som Försvarsmakten har, dvs. det militära försvaret av Finland, stöda andra myndigheter, delta i territorialövervakningssamarbete eller i annat internationellt bistånd, samt delta i internationell militär krishantering. 

De beväringar som genomgått beredskapsenhetens utbildning krigsplaceras i det nationella försvaret, men efter avslutad utbildning har soldaterna också möjlighet att söka till internationella krishanteringsoperationer.

Beredskapsenhetens utbildning innehåller bl.a. patrullering med fordon (pansarvagnar), båtar och till fots, olika slag av gransknings- och övervakningsuppgifter, användning av maktmedel samt vapen- och skjututbildning. 

En av Marinens uppgifter är att flytta trupper och material i skärgården, och detta övas regelbundet. Nylands brigads beredskapsenhet förflyttar sig med PASI-vagnar och landstigningsbåtar (JEHU och Jurmo) och därtill övar enheten regelbundet transport med t.ex. fartyg, helikopter och flyg.

Till beredskapsenheten ges utbildning om minor och andra laddningar samt teoriutbildning gällande militär krishantering och fredsbevarande verksamhet. Dessutom utgör första hjälps- och minkunskapsutbildningen betydligt mera omfattande helheter än i jämförelse med den traditionella beväringsutbildningen.