Hyppää sisältöön

Uudenmaan prikaatin valmiusyksikkö

Merivoimat
Julkaisuajankohta 10.5.2022 14.45
Uutinen

Uudenmaan prikaati kouluttaa Merivoimien yhtä valmiusyksikköä. Varusmiehet voivat hakea valmiusyksikköön (VYKS) palveluksen aloitettuaan. Joka saapumiserästä valitaan noin 50 varusmiestä, jotka kaikki palvelevat 347 vuorokautta. Valmiusyksikkö kuuluu 1. Rannikkojääkärikomppaniaan.

Vuodesta 2005 alkaen Uudenmaan prikaati on järjestänyt sotilaallista kriisinhallintakoulutusta, niin sanottua ATU-koulutusta (Amphibious Task Unit). Valmiusyksikön koulutus perustuu aikaisempaan ATU-koulutukseen.  Valmiusyksikkö koulutetaan vaativiin sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin rannikko- ja saaristo-olosuhteissa. Voidaan todeta, että koulutus on luonteeltaan vaativampaa rannikkojääkärikoulutusta. 

Koulutukseen sisältyy kansalliseen puolustukseen liittyviä teemoja, koska joukkoa on voitava käyttää kaikkiin Puolustusvoimien tehtäviin, eli Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, muiden viranomaisten tukemiseen, aluevalvontayhteistyöhön tai muuhun kansainväliseen avun antamiseen sekä kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin osallistumiseen. 

Valmiusyksikkökoulutuksen suorittaneet varusmiehet sijoitetaan kansallisiin sodanajan tehtäviin, mutta koulutuksen päätyttyä sotilaat voivat myös hakea kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin. 
Valmiusyksikön koulutus käsittää mm. partiointia ajoneuvoilla (panssariajoneuvoilla), veneillä ja jalan, erilaisia tarkastus- ja valvontatehtäviä, voimakeinojen käyttöä sekä ase- ja ampumakoulutusta. 

Merivoimien eräs tehtävä on siirtää joukkoja ja materiaalia saaristossa, ja tätä tehtävää harjoitellaan säännöllisesti. Uudenmaan prikaatin valmiusyksikkö siirtyy PASI-vaunuilla ja maihinnousuveneillä (Jehu ja Jurmo) ja lisäksi yksikkö harjoittelee säännöllisesti kuljetusta esim. aluksilla, helikoptereilla ja lentokoneilla. 

Valmiusyksikkö saa miinoja ja muita panoksia käsittelevää koulutusta sekä sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhanturvaamistoimintaan liittyvää teoriakoulutusta. Lisäksi valmiusyksikön ensiapu- ja miinakoulutus koostuu huomattavasti laajemmista kokonaisuuksista kuin perinteisessä varusmieskoulutuksessa.  
 

´