Hoppa till innehåll

Övningen Northern Coasts 18 ordnas i Finland 25.10 - 8.11.2018

Marinen
Utgivningsdatum 17.10.2018 12.30
Pressmeddelande

Finska marinen leder övningen Northern Coasts (NOCO18), som ordnas i Finland under tiden 25.10 - 8.11.2018. I övningen deltar ca 4000 personer och tiotals ytfartyg och luftfarkoster.

Målsättningen för övningen är att öva gemensamma marina och internationella operationer på enhets- och stabsnivå inom sjökrigföringens alla delområden samt att utveckla de multinationella truppernas interoperabilitet i synnerhet vid operationer i kustförhållanden.

För finländarna innebär den internationella övningen en utmärkt möjlighet att öva med större trupphelheter och prestationsförmågor i hemlandet och dess närhet. NOCO18 möjliggör även övningsverksamhet i enlighet med försvarsmaktens uppgifter bl.a. i fråga om att ta emot och lämna internationellt bistånd samt arrangemang gällande värdlandsstöd.

Tre skeden

Övningen består av tre skeden. Under det första skedet samlas övningstrupperna i Åbo för att gå igenom de sista gemensamma övningsförberedelserna. Det andra delövningsskedet äger huvudsakligen rum på Bottenhavet och Skärgårdshavet. Under detta delövningsskede övar trupperna olika delområden av sjöoperationer: sjöövervakning, skyddande av sjöförbindelserna, ytstrid, luftvärn, ubåtsbekämpning och minröjning.

Under det tredje skedet opererar man på Skärgårdshavet, Norra Östersjön och Finska viken. Man genomför sjöoperationer och under detta skede betonas samverkan mellan trupperna. För kustförbandens del är övningsverksamheten livligast i Egentliga Finland och Nyland under alla delskeden.

13 nationaliteter deltar

I övningen deltar totalt över 4000 personer, över 40 ytfartyg och många luftkoster. Trupper från 13 olika stater deltar i övningen. Förutom Finland deltar Sverige, Danmark, Belgien, Italien, Nederländerna, Kanada, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Förenta staterna och Tyskland. Finländarnas andel av övningsstyrkan är ca 2000 personer. Övningens flygverksamhet äger rum bl.a. i närheten av Åbo, Tammerfors och Kuopio.

Northern Coasts är tyska marinens övning, en årligen återkommande, etablerad övning i Östersjöområdet. Finland har tidigare lett övningen 2010 och 2014. Övningen Northern Coasts är en del av Finska marinens övningsverksamhet i enlighet med marinens årsplan. NOCO-övningar har ordnats sedan 2007 och Finland har deltagit varje år.

Fartygen i Åbo 25 -28.10

Fartygen som ska delta i övningen anländer till Åbo från 25.10 och de lämnar Åbo 29 oktober för att öva till havs. Under veckoslutet ligger fartygen förtöjda vid kajen längs med båda sidorna av Aura å och allmänheten har möjlighet att bekanta sig med dem på lördag 27.10 och söndag 28.10 kl. 12 - 16. Det är också möjligt att följa med övningens händelser och stämningen under fartygspresentationerna på kanalerna för marinens sociala medier under hashtag #NOCO18 och #merivoimat.

OBS. korrigeringar i texten den 11 oktober 2018, använder "luftfarkoster" i stället för "luftfartyg".

Harjoitukset ja ammunnat Muut tapahtumat
´