Hoppa till innehåll

Natos minavvärjningsstyrka besöker Åbo

Kustflottan
Utgivningsdatum 25.8.2017 15.11 | Publicerad på svenska 25.8.2017 kl. 15.14
Pressmeddelande

Natos stående minavvärjningsstyrka (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1, SNMCMG1) kommer att anlända till Åbo den 1 september för ett planenligt besök som ingår i dess stationering i Östersjön. 4. Minröjningsflottiljen vid Kustflottan kommer att fungera som värd för besöket.

För tillfället består minavvärjningsstyrkan SNMCMG1 av styrkans flaggskepp, det lettiska minfartyget och ledarfartyget LVNS Virsaitis, den estniska minjägaren ENS Sakala, den tyska minjägaren FGS Sulzbach-Rosenberg samt den norska minsveparen HNoMS Rauma.

En del av fartygen kommer att vara öppna för allmänheten den 2 september mellan kl. 10.00 och 12.00 samt den 3 september från 12.00 till 14.00. Fartygen kommer att lägga till i passagerarhamnen i Åbo (inträde till området vid Forum Marinum, Slottsgatan 72).

Säkerhetsföreskrifter ombord på fartygen medan de är öppna: Av säkerhetsskäl får följande föremål inte tas med ombord på fartygen: stora väskor, ryggsäckar osv., vapen eller farliga föremål, kameror, mobiltelefoner, surfplattor eller datorer osv. Alla besökare, och deras väskor, kan komma att genomsökas innan de kan gå ombord på fartyget.

Natos stående minavvärjningsstyrka, SNMCMG1, är en av Natos fyra stående marina styrkor. Styrkorna är multinationella, välintegrerade marina styrkor som består av fartyg från olika allierade länder. Dessa fartyg är en resurs som står till Natos förfogande för olika typer av uppdrag, allt från övningar till deltagande i operationella insatser. Dessa styrkor förser Nato med kontinuerlig marin prestationsförmåga för operationer och andra typer av aktiviteter i fredstid samt i kris- och konfliktsituationer. De bidrar också till att upprätthålla alliansens närvaro, visa solidaritet, genomföra rutinmässiga diplomatiska besök i olika länder, stöda utvecklingen och bidra med olika typer av marina prestationsförmågor till pågående operationer.

´