Hoppa till innehåll

Natos marinkommendör och fregattstyrka besöker Helsingfors

Kustflottan
18.8.2017 12.30
Pressmeddelande

Kommendören för Natos marinhögkvarter, viceamiral Clive Johnstone, kommer att avlägga ett officiellt besök i Finland. Besöket inleds den 24 augusti 2017.

Kommendören för marinen, viceamiral Veijo Taipalus fungerar som värd för besöket.

I samband med kommendörens besök kommer Natos stående beredskapsstyrka (Standing NATO Maritime Group 1, SNMG1) att anlända till Helsingfors den 25 augusti för ett planenligt besök som ingår i dess stationering i Östersjön. Kustflottan kommer att fungera som värd för beredskapsstyrkans besök.

En del av fartygen kommer att vara öppna för allmänheten på lördag den 26.8 och söndag den 27.8 mellan kl. 13.00 och 16.00. Fartygen kommer att lägga till vid Ärtholmskajen i Helsingfors, Henry Fords gata 5.

Säkerhetsåtgärder:

Saker som man får inte ha med sig ombord:

Stora väskor, rycksäcker och så vidare

Vapen eller andra farliga artiklar

Kamera, mobiltelefoner, datorn och så vidare

Alla besökare och deras väskor kan bli kontrollerad innan man går ombord.

Finland är ett av Natos mest aktiva partnerländer och en ansedd aktör vid Natoledda operationer och insatser. Finland är ett av fem länder som har intensifierat möjligheterna till dialog och samarbete med Nato.

Diskussioner mellan ledarna och hamnbesöket är resultat av det finländska Natopartnerskapet inom ramen för Natos program Partnerskap för fred. Kommendörens besök öppnar dörrarna för diskussioner kring Finlands marina samarbete med Nato och hamnbesöket å sin sida erbjuder besättningen möjlighet att jobba tillsammans med sina finländska kollegor för att utbyta information och främja interoperabiliteten.

Under hamnbesöket kommer ett chefsteam från beredskapsstyrkan SNMG1 att träffa lokala civila och militära ledare i Helsingfors. Hamnbesöket är också ett utmärkt tillfälle för besättningen att ta en paus i sin verksamhet.

För tillfället består beredskapsstyrkan SNMG1 av beredskapsstyrkans flaggskepp, den norska fregatten HNoMS Otto Sverdrup, den kanadensiska fregatten HMCS Charlottetown, den portugisiska fregatten NRP Francisco de Almeida och det tyska tankfartyget FGS Rhön.