Hoppa till innehåll

Marinens stridsförmåga utvecklas i exceptionella förhållanden

Marinen
19.5.2020 15.42
Pressmeddelande

Marinens huvudkrigsövning under våren 2020, Sjöstridsövningen Lotta 20, ordnas 25-29-.5 på Skärgårdshavet, Finska viken, norra delen av Östersjön samt längs den nyländska kusten.

Övningen verkställs trots de rådande epidemiförhållandena. Den är en övning på stridsteknisk och taktisk nivå för marina förband och kustförband som, på grund av de omständigheter och begränsningar som coronaviruset medfört, verkställs i form av delövningar.  

På grund av coronaviruset har Försvarsmaktens övningsverksamhet omorganiserats i omfattande utsträckning, och även verksamheten inom Marinen har anpassats. Under sjöstridsövningen hålls de  deltagande trupperna och fartygen åtskilda, men målsättningen är gemensam.

- Det är viktigt att inse att vi fortsättningsvis kan öva samverkan och på så sätt upprätthålla en hög prestationsförmåga samt vår beredskap, konstaterar övningsledaren, kommodor Misa Kangaste

- Med tanke på de rådande omständigheterna är redan de anpassade förberedelserna inför övningen och att de lyckats utmärkta bevis för vår förmåga att anpassa oss till att utföra vår kärnuppgift oberoende av omständigheterna. 

Målsättningen för övningen är att utveckla förmågan att stöda gemensamma  marina operationer på enhets- och stabsnivå inom alla delområden av sjökrigföring. Under övningen verkställs bland annat sjöövervakning, sjöminering, avvärjning av anfall, skjutning med roboteld och ubåtsbekämpning samt gemensamma operationer för marina förband och kustförband i de krävande förhållanden som råder på kusten.  

I övningen, som leds av Marinstaben, deltar Marinens alla truppförband och trupper från Björneborgs brigad. I övningen deltar över 1100  soldater, cirka 10 övervattensfartyg och bl.a. obemannade flygfarkoster.