Hoppa till innehåll

Sjöstridsövningen Silja uppehållar mångsidig operationsförmåga vid kusten

Marinen
Utgivningsdatum 20.5.2019 14.52
Pressmeddelande

Marinens huvudkrigsövning denna vår, Sjöstridsövningen Silja ordnas 27.5–7.6 på Skärgårdshavet, Finska viken, Norra Östersjön samt längs kustområdena i Nyland.

Silja är en stridsteknisk och taktisk övning för marina förband och kustförband, med vilken målsättningen är att öva gemensamma marina operationer på enhets- och stabsnivå inom alla olika delområden av den marina krigföringen. Under övningen genomförs bland annat sjöövervakning, sjöminering, skyddande av sjöförbindelserna samt gemensamma operationer för marina förband och kustförband i krävande kustförhållanden. I övningen, som leds av Marinstaben, deltar drygt 2000 soldater, tiotals ytfartyg och drygt 10 luftfarkoster. Målflygverksamheten under övningen sker 3–7.6.

I övningen deltar trupper från alla truppförband inom marinen. Därtill deltar personal från 2. Logistikregementet, Jägarbrigaden, Karelska brigaden, Björneborgs brigad, Karelens flygflottilj, Flygkrigsskolan, Satakunta flygflottilj, Uttis jägarregemente samt Finska vikens Sjöbevakningssektion och Bevakningsflygdivisionen.

Övningen leds av marinens beredskapschef, kommendör Misa Kangaste.

Det svensk-finska kustförbandet svetsas samman i Nylands brigad

Parallellt med Sjöstridsövningen Silja ordnas en gemensam övning för den finsk-svenska amfibietruppen (SFATU - Swedish Finnish Amphibious Task Unit) i Nylands brigad. Det kustförband som bildas av Sverige (Amfibieregementet 1) och Finland (Nylands brigad) ansluter sig till sjöstridsövningen från och med 3.6.

Den svenska kustjägaravdelningen, som omfattar cirka 450 personer och cirka 40 båtar, anländer till Finland för förövningsskedet 29.-30.5. Övningen tillsammans med den svenska avdelningen utvecklar samverkansförmågan och möjliggör mottagande av internationellt bistånd samt övning av arrangemangen kring värdlandsstöd som en del av en större övningshelhet.

Det marina samarbetet mellan Sverige och Finland är väletablerat. Samarbetet erbjuder båda länderna metoder att tillsammans och självständigt stärka sin prestationsförmåga samt att på så sätt utveckla säkerheten inom Östersjöområdet. Den gemensamma verksamheten omfattar bl.a. övnings- och operativ verksamhet såsom en delad lägesbild. Inom marinen fortsätter utvecklingen av samarbetet utan militära begränsningar.

´