Hoppa till innehåll

Sjöstridsövningen avslutas - Beväringsutbildningen uppnådde målen trots coronarestriktionerna

Marinen
28.5.2020 17.00
Pressmeddelande

Sjöstridsövning Lotta 20 avslutas. De fartyg som deltagit i övningen avslutar sin övning och trupperna återvänder till sina hemgarnisoner under fredag 29.5. Nylands brigads fordonsavdelningar, sammanlagat ungefär 30 fordon, rör sig på riksväg 25 mellan Syndalen och Dragsvik kl. 11-16.

Marinens övningsverksamhet har under våren omorganiserats i stora mått på grund av coronavirusepidemin, och truppförbanden har närmast övat som separata avdelningar. Det ansågs dock nödvändigt att ordna en mera omfattande sjöstridsövning under ledning av Marinstaben under vårens lopp. Med dess hjälp utvecklades beredskapen och mättes bl.a. hur åtgärderna mot epidemin, såsom indelningen av beväringarna i 2+2+2-avdelningar, har inverkat på beväringarnas utbildningsnivå.

Under övningen avvärjde man ett anfall från havet samt verkställde sjöoperationer med marina förband och kustförband i samarbete med andra försvarsgrenar.

- Det lyckade genomförandet av övningen och den bedömning som gjordes under den stärkte vår uppfattning, att de åtgärder som vidtagits i anslutning till coronavirusepidemin hittills har varit tillräckliga och verkställts vid rätt tidpunkt. Beväringsutbildningen har kunnat genomföras så att man inte har behövt pruta på målsättningarna för kunnandet i någon högre grad.

- Trupperna klarade sina uppgifter fint, berömmer övningsledaren, kommodor Misa Kangaste.

Marinen förbereder sig för att fortsätta med den anpassade övningsverksamheten under sommaren och hösten enligt situationen. Beredskapen att övervaka och trygga den territoriella integriteten bevaras under alla omständigheter. Även förberedelser för mottagandet av julikontingenten genom specialarrangemang har inletts.