Sektioner
Meny
Marinen

Sjöförsvaret deltar starkt i Försvarsmaktens huvudkrigsövning

Marinen 21.11.2019 15.41
Pressmeddelande

Kaakko 19 är Försvarsmaktens huvudkrigsövning för i år. I övningen deltar trupper och personal från Huvudstaben och inrättningar underställda Huvudstaben, Försvarshögskolan, alla försvarsgrenar och Gränsbevakningsväsendet. Marinens trupper deltar i övningen Kaakko 19 under tiden 25.11 - 2.12.2019. Efter att övningen avslutats fortsätter underhållet fram till den 4.12.

Den gemensamma uppgiften för Marinens trupper och fartyg är att avvärja angrepp från havet och samtidigt svarar Marinen för kustens försvar. Övningsverksamheten är för kustförbandens del koncentrerad till kustområdena i Södra och Sydöstra Finland (Obbnäs - Kotka - Fredrikshamn) och för de marina förbandens del till Skärgårdshavet och Finska viken. De marina förbanden övar sina egna operativa uppgifter, såsom sjöminering, användning av roboteld, minspaning och skyddande av sjötrafiken.

Övningen utvecklar sjöförsvarets verkställighetsförmåga och beredskap, i synnerhet på Östra Finska viken.

- Förutom det nära samarbetet mellan kustförbanden och de marina förbanden, samarbetar vi under övningen kontinuerligt med de övriga försvarsgrenarna och Gränsbevaknings-väsendet. Övningen bjuder de beväringar som hemförlovas i december på en ypperlig utmaning och gör samtidigt operationsområdet på Östra Finska viken mer känt, vilket är viktigt med tanke på utvecklandet av den allmänna beredskapen, konstaterar Marinens operationschef, kommodor Veli-Petteri Valkamo.
 
Från Marinen deltar marina förband och kustförband från samtliga truppförband vid Marinen. I övningen deltar 10 stridsfartyg, stödfartyg, kommandobåtar samt bland annat kustartilleri och ett sjömålsrobotbatteri. Kustartilleriet genomför under övningen skjutningar vid Rankö fort under tiden 27.11 - 1.12. Skjutningarna förorsakar buller.