Hoppa till innehåll

Marinens vårövning utvecklar Hamina-klassens nya prestationsförmågor i Sverige

Kustflottan
Utgivningsdatum 4.4.2022 12.00
Pressmeddelande
Robotbåt Hamina till sjöss.

Två av Marinens robotbåtar av Hamina-klass deltar i övningen Marinens vårövning, som arrangeras av svenska marinen under tiden 4 – 8.4.2022 på svenska östkusten.

Målsättningen med övningen för de finska enheterna är förutom att förbättra samverkansförmågan länderna emellan också att förbättra de egna truppernas förmåga vid ubåtsjakt. Fartygen, som deltar i övningen, dvs. robotbåtarna av Hamina-klass Hamina och Hanko, har genomgått en omfattande totalrenovering, som gav dem en mångsidigare förmåga än tidigare till submarin krigföring.

- Marinens vårövning är ett gott exempel på hur fruktbart samarbetet mellan den finska och den svenska marinen är.  Denna övning ger Finland ett bra tillfälle att vidareutveckla kunnandet hos sin personal i fråga om att behärska Hamina-klassens moderniserade förmågor på ett vidsträckt sätt, eftersom övningen innehåller olika delfaktorer, t.ex. med verksamhetens helikoptrar, vilket möjliggör en mångsidigare övningsverksamhet än vad de inhemska övningarna gör, säger Kustflottans stabschef, kommendör Mikko Villikari.

Marinens vårövning är en årligen återkommande övning för svenska marinen, till vilken finska marinen har inbjudits att delta. Från Sverige deltar förutom marinens trupper även helikoptrar från flygvapnet som har ubåtsjaktförmåga.

- De finländska fartygen är, då de utför sina uppgifter under övningen, underställda kommendören för svenska marinens Fjärde sjöstridsflottilj. Detta är en naturlig del av den finska och svenska marinens samarbete och det stöder för sin del våra deltagande fartygs förmåga att verka som en del av en multinationell flottavdelning, konstaterar kommendör Villikari.