Hoppa till innehåll

Marinen övar tillsammans med fartyg och marinkår från USA - rikligt med flyg- och fartygstrafik förekommer vid Hangö udd och Obbnäs

Marinen
Utgivningsdatum 8.8.2022 14.59
Pressmeddelande

Marinen övar tillsammans med amerikanska flottan i Norra Östersjön och med marinkåren i områdena kring Hangö och Obbnäs under perioden 8–19.8.

I den del av övningen som äger rum till havs deltar de amerikanska fartygen USS Kearsarge, USS Gunston Hall och USS Arlington. De amerikanska fartygen övar sjöoperationer tillsammans med Kustflottan, bl.a. lägesbildssamarbete, tryggande av sjötrafiken samt att stöda kuststrider från havet.

Vid Hangö udd och Obbnäs övar Marinens beredskapsenheter och reservister tillsammans med trupper från den amerikanska marinkåren (22. Marine Expeditionary Unit). Vid delövningarna övar trupperna som uppgår till ungefär ett kompanis styrka bl.a. anfalls- och försvarsstrid i skärgården och genomför skjutningar.

-    Målet med övningen är att stärka vår kompatibilitet och förmåga att genomföra gemensamma sjöoperationer. En central del av övningen utgörs av att bekanta sig med den finländska verksamhetsmiljön och de speciella förhållandena vid kusten samt att lära sig hur trupperna kan fungera tillsammans och använda gemensam materiel, berättar Marinens operationschef, kommodor Juhapekka Rautava.

Riklig flyg- och fartygstrafik kommer att förekomma. Under övningen rör sig trupperna med helikoptertransporter och landstigningsbåtar. Både finländsk och amerikansk materiel används, t.ex. NH90-helikoptrar, Chinook-, Blackhawk-, Viper- och Venom-helikoptrar samt olika landstigningsbåtar. 

I Hangö kommer verksamheten främst att koncentreras till Syndalen och Russarö och i Obbnäs till Mäkiluoto-området utanför Obbnäs. 

´