Hoppa till innehåll

Marinen övade ubåtsjakt med svensk ubåt 

Marinen
Utgivningsdatum 22.4.2022 10.00
Pressmeddelande

Finska och svenska marinen genomförde denna vecka en gemensam övning i ubåtsjakt i Finska viken. I övningen deltog robotbåtarna Hamina och Tornio av Hamina-klass, multirollfartyget Louhi samt Gränsbevakningsväsendets patrulbåt. Från Sverige deltog ubåten HSWMS Uppland av Gotland-klass.  

Ubåtsjakt övades under en CBT-övning (Cross Broder training) inom ramen för FISE-samarbetet mellan Sverige och Finland, som gagnar utvecklingen av den internationella interoperabiliteten och övningen av ubåtsjaktförmågan samt utvecklar personalens kunnande.    

- Övningen är en del av det intensiva samarbetet med Sverige. Det är viktigt att delta i internationella övningar, eftersom det påvisar, upprätthåller och utvecklar vårt nationella försvar, berättar övningsledaren, kommendören Toni Joutsia.

Enligt försvarsredogörelsen (2021) är det viktigt att delta i synnerhet i sådana internationella övningar som man inte kan eller som det inte är ändamålsenligt att ordna själv samt i övningar som omfattar sådana prestationsförmågor som Finland saknar. 

- Vid sidan av ubåtsjakt övas denna vecka även givande av värdlandsstöd, då HSWMS Uppland lade till invid multirollfartyget Louhi för underhåll och komplettering i Hangö i morse, tillägger Joutsia.

Robotbåtarna av Hamina-klass, som deltar i övningen, har genomgått en grundlig renovering som har förbättrat i synnerhet fartygens förmåga att föra undervattensstrid, bland annat med hjälp av torpeder och ett djupreglerbart sonarsystem (VDS - Variable Depth Sonar), men även med hjälp av sin luftvärns- och ytstridsförmåga.